A-Ø webstedsindeks

Nordisk FN-profil: fast besluttet på at gøre en forskel   

Iris Bjorg Kristjansdottir er specialist i fred, sikkerhed og humanitære anliggender ved UN Women. Hun bor og arbejder i Istanbul for FN-kvindeorganisationens regionale kontor for Europa og Centralasien. Hun har længe arbejdet med migration og flygtninge i sit hjemland, Island. I 2017 flyttede hun til Tyrkiet og har siden arbejdet med kvinders rettigheder, fred, sikkerhed, migration samt konfliktforebyggelse og -nedtrapning. Siden coronapandemien ramte i 2020 har hendes arbejde været fokuseret på sundhedskrisen i regionen.

“Det var ved et tilfælde, at jeg begyndte at arbejde med disse områder. I år 2002-2003 blev jeg tilbudt at tage del i et sommerprojekt i Reykjavik om immigranters adgang til information,” fortalte Iris Bjorg Kristjansdottir, der har en baggrund i køn og ligestilling.

Ved UN Women har Kristjansdottir særligt fokus på Centralasien, Sydkaukasus, det vestlige Balkan og Tyrkiet.

”Jeg er ansvarlig for organisationens regionale arbejde, hvor jeg skal sikre at aktiviteterne omkring ligestilling på tværs af et bredt spektrum er strømlinede og bæredygtige. Arbejdet er centreret omkring implementering af Women Peace and Security-dagsordnen samt krise- og konflikthåndtering. Vi arbejder med nationale og lokale enheder, civilsamfundet og kvinderettighedsorganisationer. I 2020 var arbejdet  fokuseret på den globale sundhedskrise.”

Syriske kvinder i Tyrkiet

Tyrkiet er et af de lande i verden, der huser flest flygtninge. Der er i øjeblikket op imod fire millioner flygtninge i landet. UN Women har siden 2016 været aktive på migrationsområdet i landet, hvor FN-organisationen har til formål at styrke flygtningekvinder og -børn samt at sikre, at de har adgang til muligheder, rettigheder og basale ydelser.

”Det er almenkendt, at kvinder og personer i sårbare situationer bliver ramt hårdere af globale kriser end den generelle offentlighed – det gælder også for de syriske kvinder, som befinder sig i Tyrkiet i dag,” sagde Iris Bjorg Kristjansdottir.

Ifølge Kristjansdottir er syriske kvinder dårligere stillet, fordi de på grund af ægteskab, socialt pres og husholdningsforpligtelser er blevet frarøvet adgangen til uddannelse. Kvinder er ansvarlige for det ubetalte plejearbejde, og de mister dermed tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsesystemerne.

“Tyrkiet har været en generøs værtsnation og garanterer sikkerheden for 3,6 millioner syrere, men ét land alene kan ikke håndtere så mange flygtninge. Det centrale for UN Women i Tyrkiet er at sikre, at håndteringen af de mange flygtninge sker med ligestilling og kvinders rettigheder for øje. Det indebærer, at kvinder skal være del af den langsigtede sociale og økonomiske genopretning – og at mænd og drenge er med til at fremme denne dagsorden,” forklarede Kristjansdottir og fortsatte:

“Kvinder og mænd har forskellige behov og udfordringer. Når en krise rammer er det afgørende, at vi identificerer de forskellige behov, så vi kan komme med et skræddersyet og effektivt modsvar. Når vi tager ligestillingsbrillerne på styrker vi ikke alene kvinders rettigheder men også en tilgang, der går på tværs af forskellige sektorer. Det gør os i stand til at udpege, hvilke grupper, der er særligt sårbare og dermed sikre, at de ikke bliver ladt i stikken.”

Det succesfulde kvindecenter 

I år 2017 åbnede UN Women et center, SADA Women’s Cooperative, kun for kvinder. Centret tilbyder både kurser og ydelser til kvindelige flygtninge så vel som lokale, tyrkiske kvinder. Det giver kvinder mulighed for at udvikle færdigheder til arbejdsmarkedet og at styrke deres sociale og økonomiske uafhængighed. Centreret har derudover til formål at fostre tætte bånd mellem flygtninge og kvinderne fra lokalsamfundet samt at fremme kvindeligt lederskab med det eksplicitte formål at bekæmpe skadelige normer og stereotyper.

SADA Women’s Cooperative blev ved Paris Peace Forum i 2020 fremhævet som et af verdens ti mest succesfulde projekter. Ifølge Kristjansdottir fortsætter SADA med at vokse og det har udviklet sig til en uomgængelig del af arbejdet med kvinders rettigheder, ligestilling og beskyttelse i Tyrkiet.

Hvad en nordisk kvinde kan bidrage med

”I de nordiske lande er vi blevet vant til en mangfoldighed af forskellige måder at sikre ligestilling mellem kønnene på. Vi kan drage nytte af disse erfaringer og bidrage til at fremme ligestilling på tværs af forskellige sektorer samt at udfordre sociale normer, der holder kvinder nede. Teoretiske eller ideologiske tilgange til ligestilling er en ting – vi behøver også de levede erfaringer,” sagde Iris Bjorg Kristjansdottir.

I følge hende er vi kommet et godt stykke vej, men der er fortsat lang vej før vi når fuldstændig ligestilling:

”Ligestilling handler ikke kun om lighed mellem mænd og kvinder. Det har en langt bredere betydning og er vigtig for et mere retfærdigt samfund. Ligestillingsarbejdet skal også være fokuseret på de grupper eller individer, der af den ene eller anden grund står over for uretfærdige barrierer og begrænset adgang til livets goder. Alle former for diskrimination og social marginalisering er i konflikt med ligestilling.”

En FN-karriere i sigte

Hvilke råd kan Iris Bjorg Kristjansdottir give til unge, der ønsker en karriere inden for FN-systemet?

”Det er faktisk vigtigt for mig. Jeg håber, at flere unge og flere unge kvinder fra de nordiske lande og fra mit hjemland ville gøre karriere i FN. Lige nu tror jeg ikke, at vi er gode nok til at benytte de indgangskanaler, som allerede findes. Det gælder faktisk alle unge i hele verden.”

Hun anbefalede unge at søge praktikstillinger inden for FN-systemet og betragte det som en investering i uddannelsen. Derudover opfordrede hun unge til at tage kontakt til FN-personale, der arbejder med emner, som har interesse. Hun fremhævede også, at det er vigtigt at blive ved med at ansøge, selvom man får afslag – og ikke give op.

“Det kommer sjældent til at lykkes i første forsøg. Det kommer til at tage tid,” forklarede hun.

Og hvad er det mest tiltalende ved FN?

“For mig er det blandingen af så mange spændende ting. UN Women giver mig mulighed for at arbejde med ligestilling og kvinders rettigheder overalt i verden. Ligestilling er en menneskeret, og vi har fortsat meget arbejde foran os. Derudover er FN en arbejdsplads, der forener akademisk, administrativt og praktisk arbejde – og den giver dig mulighed for at udveksle med kollegaer fra alle verdens hjørner, med kvinderettighedsorganisationer og lokale aktører for i fællesskab at bidrage til at forandre liv til det bedre. Hver gang jeg ser, at en kvinde eller pige får bedre adgang, flere muligheder og i mindre grad bliver skadet af omstændighederne, bekræftes jeg i, at jeg gør det rigtige. Det er det, der holder mig kørende. Jeg arbejder i dette miljø, fordi jeg vil se ægte forandringer i menneskers liv, og fordi jeg vil gøre en forskel,” forklarede Kristjansdottir.

Læs også:

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19