Ny UNDP-rapport præsenterer plan for at nå FNs 2015 Mål

0
423
alt

altFNs Udviklingsprogram (UNDP) lancerer i dag en omfattende rapport om, hvad der skal til for at nå FNs 2015 Mål. Rapporten, What Will It Take to Achieve the Millennium Development Goals? An International Assessment, introducerer en konkret handlingsplan, og er tænkt som grundlag for diskussionen, når verdens ledere samles til 2015 Måls Topmøde i New York til september.

–    Vi håber at rapportens identifikation af hvad der har virket, vil bidrage til et positivt og konstruktivt topmøde til september, udtaler UNDPs Chef, Helen Clark.

Baseret på analyser af indsatser i 50 lande præsenterer UNDP-rapporten, hvad der har virket i forhold til at opnå restultater. Rapporten fremhæver desuden nationale og internationale hindringer for fremgang. Analysen har ført til en eight-point-action-agenda, der udpeger, hvor vi bør lægge fremtidinge indsatser for at accelerere og fastholde fremgang på alle 2015 Mål hen over de næste fem år.   

De otte punkter fokuserer på indsatser i både fattige og rige lande:

  • Støtte til udvikling, som drives nationalt og støtte til effektiv styring af samhandel.
  • Jobskabende vækst, der skal komme de fattige til gode. Fokus skal især ligge på landbrugssektoren, der i dag brødføder ca. 2,5 milliarder fattige mennesker.
  • Øgede offentlige investeringer i  uddannelse, sundhed, vand og sanitet samt fysisk infrastruktur.
  • Målrettede indsatser, der skaber arbejdspladser og forstærker det sociale sikkerhedsnet.
  • Forbedrede muligheder for verdens piger og kvinder. Fokus bør ligge især på at styrke deres politiske, økonomiske og retslige status.
  • Øget tilgang til grøn energi.
  • Støtte til at udvide ressourcemobilisering på nationalt niveau, for eskempel gennem forbedret skatteopkrævning.
  • Indfrielse af løfterne om mere og bedre bistand, mere rimelige handelsaftaler og gældseftergivelse.

Rapporten beskriver blandt andet, at afskaffelse af skolepenge i Etiopien har medført en stiging i antallet af børn, der går i skole. Og Ghanas omfattende statsstøtte til bøndernes brug af gødningsmiddel har øget landets fødevareproduktion med 40% på blot to år. Disse konkrete eksempler og metoder kan overføres til andre lande, der også kæmper for at nå 2015 Målene.

Andre eksempler viser, at en jobindsats i landistrikterne i Indien, har gavnet 46 millioner husstande. Jobskabelsesprogrammet garanterer mindst 100 dages betalt arbejde for jordløse arbejdere og marginaliserede bønder, hvoraf ca. halvdelen er kvinder. Denne type jobskabelse, bidrager ifølge rapporten både til at mindske fattigdom og til at øge ligestillingen.

I rapporten bliver Albanien anerkendt for at have inddraget et niende Mål. Dette mål henviser til at nøglen til fremgang ligger i reform af den offentlige sektor med henblik på at forbedre landets udvikling og sikre en mere effektiv administration.

I rapporten understreges det også, hvordan de forskellige mål hænger sammen. Eksempelvis har det vist sig at initiativer, der forbedrer mulighederne for kvinder og børn, samt initiativer vedr. øget energiforsyning tilsammen er med til at fremme udviklingen. I for eksempel Burkina Faso, Ghana og Senegal, har adgangen til el-generatorer bidraget til at kvinder i gennemsnit får mellem to og fire timer ekstra per dag – tid de nu kan bruge på at uddanne sig eller tjene penge. Den mindskede arbejdesbelastning har også medført at kvinderne har fået et bedre helbred.

Med hensyn til den rige verdens ansvar, viser rapporten at langsigtede bistandsforpligtelser fra giverlande, er en forudsætning for at Målene kan nås. I Burkina Faso, Mozambique, Rwanda, Uganda og Vietnam har bistand for eksempel bidraget til at landenes regeringer kunne satse mere på basis ydelser til befolkningen. Rapporten peger også på den mislykkede handelsaftale under den såkaldte Doha-runde som den mest afgørende hindring for at opnå et globalt partnerskab. De fattige landes markedsadgang har heller ikke forbedret sig i tilstrækkelig grad. Desuden fortsætter de rige landes landbrugsstøtte med at modvirke mulighederne for at at nå en sammenhængende politik, hvilket er en forudsætning for at Målene nås i tide.

Som supplement til rapporten udarbejder UNDP en værktøjskasse, der er tænkt som et hjælpemiddel til regeringer, FN og andre udviklinspartnere, så de på landeniveau kan identificere, hvor udfordringerne for udvikling ligger, samt hvilke politikker, der gør markant forskel i arbejdet på at nå 2015 Målene.

For at læse hele International MDG Assessment rapporten – besøg venligst www.undp.dk Der findes yderligere information om  2015 Målene på www.undp.org/mdg og på www.2015.dk

                                                                        *** *** **

FNs 2015 Mål er otte målbare og tidsbundne mål, som blandt andet har til hensigt at mindske fattigdom og sult, børne- og mødredødelig og smitsomme sygdomme samt øge ligestillingen og bidrage til en miljømæssig bæredygtig udvikling. Målene der bygger på Milleniumdeklarationen, der er underskrevet af alle verdens ledere, skal være opfyldt i år 2015. Yderligere information findes på www.undp.dk