Partnerskaber for global udvikling

0
466

tweet photo 146

December 2016FN-Byen København har i samarbejde med Copenhagen Post udgivet et særtillæg om implementeringen af Verdensmålene for bæredygtig udvikling. Tillægget sætter fokus på privat-offentlige partnerskaber, og hvordan de spiller en afgørende rolle i opnåelsen af de 17 Verdensmål i 2030.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling sætter en transformativ udviklingsagenda for vores egen og de kommende generationers fremtid. Ansvaret for at opnå målene hviler på vores evne til at arbejde sammen – regeringer, civilsamfund og den private sektor – alle har en rolle at spille i den nye udviklingsagenda.

I FN-Byens tillæg fortæller fem FN organisationer – UN Women, UNDP, UNIDO, WFP og UNEP DTU Partnership – og deres privatsektorpartnere om, hvordan de i partnerskab bidrager til den globale udviklingsagenda. Med adgang til hinandens viden, ressourcer og netværk står de stærkere i forhold til at finde løsninger for Verdensmålene.

Udenrigsminister, Kristian Jensen, direktør for Dansk Industri, Thomas Bustrup, og leder for FN’s kontor for projektledelse (UNOPS), Grete Faremo, bidrager også til FN-Byens tillæg, hvor de giver deres bud på potentialet for gensidig værdiskabelse igennem privat-offentlige partnerskaber.