Pressemeddelelse – i anledning af MDG3-konference i København

0
477

23. Marts, 2010

Kvinder i landdistrikter, der styrer husholdningen, er virkelighedens direktører

Ved Københavns MDG3-konference vil IFAD’s vicedirektør tale på vegne af kvindelige landbrugere 
 
Rom og København, d. 23. marts 2010 – forud for MDG3-konferencen, ”Kvinders selvstændighed og beskæftigelse”, d. 25. marts 2010 i København kaldte vicepræsident for Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD), Yukiko Omura, kvindelige landbrugere for ’landdistrikternes administrerende direktører’.
 
Endags-konferencen, der arrangeres af den danske regering, har til formål at fremsætte anbefalinger om, hvordan beskæftigelsen for kvinder kan fremskyndes og forbedres med henblik på at opnå det tredje af FN’s 2015-mål (MDG3), som relaterer sig til kvinders selvstændiggørelse og international udvikling.

Forud for konferencen, der beskriver den kritiske rolle kvinder indtager som små landbrugere og handlere, fødevareproducenter og ledere af hjemmet, sagde Omura: ”Kvindelige landbrugere dyrker, køber, sælger, tilbereder mad og fodrer deres børn. De udfører størstedelen af landbrugsarbejdet og i en global målestok opdyrker kvinder mere end halvdelen af alle de fødevarer, der dyrkes.”

Hun tilføjede at deres arbejde ikke er mindre værd end det, der udføres af administrerende direktører i organisationer og virksomheder. ”På trods af deres bidrag til den globale fødevaresikkerhed, undervurderes og overses kvindelige landbrugere ofte i udviklingsstrategier,” påpegede Omura.

Yukiko Omura

”Kvinder har en stærk motivation for at lære og er åbne for at engagere sig i nye aktiviteter, såsom markedsføring og eksport af produkter, der kan skabe bedre levevilkår for dem selv og deres familier,” forsatte Omura. ”Disse træk skal udvikles og støttes med henblik på at hjælpe dem til at brødføde deres familier og lokalsamfund.”

Omura understregede at nedbrydelsen af barriererne, der forhindrer kvinder i at få adgang til grundlæggende aktiver og i at skabe vedvarende beskæftigelsesmuligheder, er afgørende for økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse.

IFAD prioriterer kvinders økonomiske selvstændighed ved at yde støtte til kvinder, der udvikler virksomheder, aktiviteter der skaber indkomster og adgang til mikrofinansiering, uddannelse og oplæring.

IFAD’s erfaringer viser, at kvindelige landbrugeres produktivitet begrænses af de samme faktorer, der generelt påvirker små landbrugsproducenter, og at dette forværres af kønsspecifikke faktorer. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har anslået at kvinder i landdistrikter i Afrika producerer 80 procent af fødevarerne og udfører det meste af arbejdet i forhold til at opbevare, bearbejde, transportere og afsætte disse. Ligeså har Det Internationale Forskningsinstitut for Fødevarepolitik (IFPRI) vurderet at kvinder kan øge udbyttet af nogle afgrøder med 22 procent, hvis de får samme uddannelses- og erfaringsniveau som mænd.

I oktober 2009 modtog IFAD’s præsident, Kanayo F. Nwanze, den globale MDG3-fakkel fra den danske regering som en anerkendelse af fondens engagement i at fremme ligestilling og kvinders selvstændighed.

Omura vil i København deltage i en paneldebat under titlen ”Promovering af en fordelagtig økonomisk og juridisk ramme”.

Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) arbejder med fattige mennesker i landdistrikter for at gøre dem i stand til at dyrke og sælge mere mad, øge deres indkomst og bestemme retningen for deres eget liv. Siden 1978 har IFAD investeret over 11 milliarder dollars i tilskud og lavtforrentede lån til udviklingslande, der gør omkring 350 millioner mennesker i stand til at bryde ud af fattigdom. IFAD er en international finansiel institution og et specialiseret FN-organ baseret i Rom – FN’s centrum for fødevarer og landbrug. Det er et unikt partnerskab af 165 medlemmer fra Organisationen af Olieeksporterende lande (OPEC), andre udviklingslande og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).