Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Frivillige, 5. december 2006

0
460

Hver dag, sender millioner af frivillige det budskab, at til trods for alting – trods fattigdom og had, trods apati og den tilsyneladende uhåndterlighed af nogle af de udfordringer, som vi står over for – kan folk ændre verden til det bedre.

Deres moral gør frivillighed til en af de mest synlige – og mest velkomne – egenskaber ved globalt medborgerskab. På både store og små måder ændrer frivillige deres samfund og vores verden. I denne æra, med stigende transnationale problemer – fra HIV/AIDS til handel med mennesker og smuglergods – skaber de græsrodsløsninger til menneskehedens mest presserende behov.

I dag er ingen sådanne behov mere presserende end opnåelse af årtusindskiftsmålene inden for tidsrammen. Vores verden har rigdommen og visionen til at gøre fattigdom historie, til at stoppe sult og skabe udvikling for alle. Alligevel har fremskridt vist sig ulige både inden for og i mellem lande. Frivilliges bestræbelser kan hjælpe med at fylde hullet mellem erklæring og levering og supplere bredere nationale og internationale bestræbelser på at opnå målene.

Frivillighed er selvfølgelig i sig selv en belønning, men den Internationale Dag for Frivillige er en mulighed for at minde alle de, der uselvisk søger at forbedre vores verden, om, at deres bidrag er påskønnet. På min sidste Internationale Dag for Frivillige som generalsekretær ytrer jeg min oprigtige taknemlighed til alle kvinder og mænd, som deler deres evner og talent med verden og håber at mange flere vil følge deres eksempel.