“Tusinder har levet uden kærlighed, ikke én uden vand”

0
446
Save Water

Save Water

Få har bedre udtrykt den afgørende betydning af vand end britisk digter W.H. Auden. I linjen citeret i overskriften fra digtet “En ting ad gangen” (”First things first”) påpeger Auden, at vand er grundlaget for alt liv og er endnu vigtigere end kærlighed.

I 2013 er vand også i forskellige henseender på dagsordenen i FN.

Vandbevarelse er temaet for UNRIC’s offentlige ”Drop by Drop” (Dråbe for Dråbe) 2012-2013 reklamekonkurrence, hvis bedste reklamer udstilles i adskillige europæiske lande, deriblandt alle de nordiske, Rusland og tre baltiske lande, i samarbejde med Nordisk Ministerråd.    

Udstillingen blev først fremvist i Nordatlantens Brygge i København, på Verdens Miljødag 5. juni 2012. Her overrakte Kronprins Frederik Nordisk Ministerråd-prisen til vinderen af konkurrencen, Danielle Gaspari.

Konkurrencen blev afholdt i samme anledning som Rio+20-konferencen om bæredygtig udvikling, som også viste et display af konkurrencens top 30 reklameannoncer. Siden Rio har dråberne hældt på Norge (Oslo, Arendal), Island (Reykjavik), Sverige (Stockholm), Finland (Helsinki), Estland (Tallinn), Letland (Riga), Litauen (Vilnius), Rusland (Moskva, Skt. Petersborg), Frankrig (Lille, Nice, Marseille, Toulouse, Monaco), Holland (Rotterdam, Amsterdam, Haag), Belgien (Bruxelles), Tjekkiet (Prag) og Grækenland (Gytheion).  

”Vi er meget stolte af hvor udbredt vores reklameannoncer er blevet og hvor ofte de er blevet brugt i forskellige medier og publikationer,” sagde Árni Snævarr, UNRIC’s nordiske afdelingsleder og en af konkurrencens arrangører.

”Jeg er mest stolt af det faktum, at de har været udstillet i Grønland, som besidder ca. 10 procent af verdens forsyning af ferskvand. Det er lidt ligesom at eksportere sand til Sahara”.

2013 er året for FN’s internationale vandsamarbejde, hvilket er temaet for Verdens Vanddag 22. marts. Adskillige events er planlagt i de fleste nordiske lande og rundt om i verden, som kan ses på UN Water’s hjemmeside.

En af hovedbegivenhederne vil finde sted i Haag, Holland, med deltagelse af både Irina Bokova, generaldirektør for UNESCO og en af hovedarrangør for det internationale år, samt Michel Jarraud, leder af UN Water.

Vand bliver ofte blevet kaldt det 21. århundredes olie, og den internationale kamp om denne uvurderlige ressource, forventes kun at stige som følge af klimaændringer, fattigdom, økonomisk udvikling og befolkningstilvækst. Den øgede efterspørgsel kan føre til lokale, regionale og internationale konflikter.

Men vand er også en vigtig del af et andet centralt FN-tema i 2013: madspild – som vil være temaet for Verdens Miljødag 5. juni 2013 og temaet for UNEP’s kampagne ”Think.Eat.Save”.

Men hvad har madspild med vand at gøre? Statistikerne taler for sig selv: at producere ét kilo kød kræver 15.000 liter vand og ét kilo hvede, 1.500 liter. 30 procent af maden der produceres i verden bliver aldrig spist, og vandet der anvendes i produktionen går definitivt til spilde!

Der er ikke noget at sige til, at en af deltagerne i ”Drop by Drop”-konkurrencen indsendte en reklameannonce der sagde: ”Spis mindre vand”!