Ubetalt omsorgsarbejde blokerer for kvinders rettigheder

0
490
care work

care work

25. oktober, 2013 – Ubetalt omsorgsarbejde, så som at lave mad, gøre rent og passe børn og gamle, konsolidere kvinders fattigdom og sociale eksklusion, når det ikke er anerkendt og delt, advarer FN’s specialrapportør om ekstrem fattigdom, Magdalena Sepúlveda. 

”Pleje burde være et socialt og fælles ansvar, i stedet for alene at falde på kvinders skuldre,” sagde Sepúlveda under præsentationen af sin seneste rapport til FN’s Generalforsamling i New York. ”Jeg opfordrer staterne til at anerkende ubetalt omsorgsarbejde som et stort menneskerettighedsproblem.”

På trods af betydelig forskning om pleje, størstedelen udsprunget af disciplinerne feministisk økonomi og socialpolitisk forskning, er emnet sjældent blevet tacklet fra et menneskerettighedsperspektiv.

”Ubetalt omsorgsarbejde er en del af fundamentet i alle vores samfund, og essentielt for økonomisk vækst og social udvikling,” bemærkede hun. ”Men det er blevet overset eller taget for givet af politiske beslutningstagere. Det har en enorm indflydelse på kvinder fattighed og deres besiddelse af rettigheder – eftersom de udfører den største del af ubetalt pleje.”

Rapporten viser, at i både i- og u-lande, arbejder kvinder flere timer end mænd, når ubetalt arbejde regnes med, men får lavere lønninger og mindre anerkendelse – specielt kvinder, der lever i fattigdom. ”Et stort og ulige plejeansvar er en stor barriere for ligestilling mellem kønnene, det optager kvinders tid og nægter dem en jævnbyrdig besiddelse af ret til blandt andet uddannelse, ordentligt arbejde, sundhed og deltagelse,” understregede hun. ”For virkelig at styrke kvinder, må vi sikre, at ubetalt omsorgsarbejde bliver bedre værdsat, støttet og delt – af mænd og staten.”

Rapportøren pointerede også behovet for, at post-2015 udviklingsdagsordenen indeholder forpligtelser om ubetalt omsorgsarbejde.
”For menneskerettigheders skyld og rimelig, bæredygtig udvikling har vi ikke råd til at ignorere ubetalt omsorgsarbejde,” advarede hun. ”At takle den ulige fordeling mellem mænd og kvinder af ubetalt arbejde, er et centralt skridt mod at opnå ligestilling mellem kønnene.”

Picture: Udenfor en familieklinik i Mongolien. UN Photo / Eskinder Debebe