UNICEF: Nordiske lande rangerer højt når det kommer til børnevelfærd

0
420
UNICEF Romania

UNICEF Romania

12. april 2013 – Holland og fire nordiske lande – Finland, Island, Norge og Sverige – er ifølge en ny rapport fra UNICEF, de top-fem bedst placerede lande når det kommer til børnevelfærd. Rapporten sammenligner fem dimensioner af velfærd i 29 europæiske og nordamerikanske lande. Det femte nordiske land, Danmark, er placeret på en 11. plads.

Et nøgleresultat af undersøgelsen viser, at den samlede børnevelfærd er forbedret støt siden 2000. Hvert land har registreret en faldende børnedødelighed og ”lav familievelstand”, mens flere børn og unge tager en uddannelse. Dette resulterede i, at mange østeuropæiske lande mindskede afstanden til deres vestlige naboer.

Interessant nok finder undersøgelsen ikke en stærk sammenhæng mellem BNP per capita og børns overordnede velfærd. For eksempel er Tjekkiet, Portugal og Slovenien alle rangeret højere end Østrig, Canada og USA.

”Børns velfærd er ikke bestemt ud fra et lands økonomiske situation, men i højere grad ud fra hvordan der tages hensyn til børns vilkår i den politiske beslutningsproces”, sagde program-direktør for UNICEF Finland, Inka Hetemäki.

Rapporten forholder sig også til hvilken påvirkning finanskrisen har på børn. Resultatet af nedskæringer vil kunne ses i løbet af de kommende år, hvis ikke børns rettigheder sikres. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod de mest udsatte familier og børn, siden de er blandt dem der lider mest i en tid med økonomisk krise.      

”Uanset den nuværende finanskrise, eller i tider med økonomisk fremgang, opfordrer UNICEF regeringer og sociale partnere til at sætte børn og unge i centrum for deres beslutningsprocesser”, sagde Gordon Alexander, direktør for UNICEF’s kontor for analyse.

”For hver ny foranstaltning overvejet, eller indført, er regeringer nød til at undersøge påvirkningen det har på børn, familier med børn og unge. Disse grupper har ikke en stemme i den politiske proces og deres stemmer er alt for sjældent hørt”.