A-Ö Verkkosivun hakemisto

12 Nobelin rauhanpalkintoa

Kuluneiden 120 vuoden aikana Yhdistyneille Kansakunnille on myönnetty kaksitoista Nobelin rauhanpalkintoa. Joukkoon lukeutuu kaksi palkinnon saanutta YK:n pääsihteeriä.

Nobelin rauhanpalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai organisaatiolle, joka on tehnyt työtä maailmanrauhan, kansainvälisen yhteistyön ja konfliktien vähentämisen eteen.

Vuonna 1950 YK:n diplomaatti Ralph Bunce sai Nobelin rauhanpalkinnon sovittelustaan Lähi-Idässä.

YK:lle myönnettiin ensimmäinen palkinto jo seitsemän vuotta perustamisen jälkeen. Vuonna 1954 YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) sai palkinnon tunnustuksena merkittävästä kansainvälisestä toiminnastaan. Toistamiseen palkinto myönnettiin pakolaisjärjestölle vuonna 1981, jolloin järjestöstä tuli toinen palkinnon kahdesti saanut järjestö.

Palkinnon perustaja Alfred Nobelin mukaan kansainvälisellä humanitaarisella aikaansaannoksella voidaan tarkoittaa lukusia eri osa-alueita. Palkinto on myönnetty lukuisten erilaisten saavutusten perusteella liittyen koulutukseen, neuvotteluihin, yhteistyöhön ja avunantoon.

YK on keskeinen toimija maailmalla, joten on sinänsä osuvaa, että YK:lle on myönnetty palkinto useita kertoja.

Vuonna 1965 YK:n lastenrahasto, UNICEF, sai palkinnon merkittävästä kansainvälisestä avustaan. UNICEF toimii yli 190 maassa ympäri maailmaa. Sen kautta lapsia koulutetaan, puolustetaan ja heidän terveyttä tuetaan, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus selviytyä ja menestyä.

Vuonna 1969 Kansainväliselle työjärjestö (ILO) myönnettiin palkinto tunnustuksena työstä sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden edistämisen parissa.

YK:n rauhanturvajoukot saivat Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1988. Palkinnon myöntämisen yhteydessä korotettiin rauhanturvajoukkojen ponnisteluja YK:n perusperiaatteen toteuttamiseksi.

Vuosituhannen vaihteessa uudenlaiset haasteet uhkasivat maailmanrauhaa. Vuonna 2005 palkinto myönnettiin Kansainväliselle atomienergiajärjestölle. Perusteena palkinnon myöntämiselle ovat ponnistelut ydinenergian sotilaallisen käytön estämiseksi ja sen edistämiseksi, että ydinenergiaa käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin mahdollisimman turvallisesti.

Vuonna 2007 palkinto myönnettiin hallitustenväliselle ilmastonmuutospaneelille (IPCC) ja Yhdysvaltain entiselle varapresidentti Al Gorelle. Nobelkomitea kiitteli palkinnonsaajien ponnistuksia koskien ilmastonmuutokseen liittyvää tiedon levittämistä, ja perustan luomisesta niille toimille, joita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tarvitaan.

Nobel palkinto on usein myönnetty myös yksittäiselle henkilölle. Kahdelle YK:n pääsihteerille on myönnetty palkinto. Dag Hammarskjold sai palkinnon vuonna 1961 kuolemansa jälkeen, mutta häntä ehdotettiin palkinnon saajaksi jo aiemminkin.

Kofi Annan sai palkinnon yhdessä YK:n kanssa vuonna 2001 tärkeästä työstä rauhan edistämiseksi.

”Rauhaa on haettava ennen kaikkea siksi, että, jokaisella on oikeus elää ihmisarvoista ja turvallista elämää”, sanoi Kofi Annan.

Nobelin rauhanpalkinnolla tuodaan esille merkittäviä ponnistuksia ja pyrkimyksiä, jotka osaltaan johtavat tietä kohti maailmanlaajuista rauhaa. Vuonna 2020 Maailman ruokaohjelma WFP sai tunnustuksen aikaansaannoksistaan. Se on osoitus siitä, miten kauaskantoista työtä YK tekee ja miten suuri merkitys YK:lla on.

Tänä vuonna vietetään YK:n 75- vuotisjuhlavuotta. Sen kunniaksi YK haluaa korostaa yhteistoimijuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä, me-henkeä.

Lue lisää:

https://unric.org/fi/nobelin-rauhanpalkinnon-saa-maailman-ruokaohjelma-wfp/

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta