2021: teemoina terveydenhuollon työntekijät, lapsityövoiman poistaminen ja hedelmät

Vuosi 2021 on Yhdistyneiden Kansakuntien rauhan ja luottamuksen, luovan talouden, terveydenhuollon työntekijöiden, hedelmien ja vihannesten sekä lapsityövoiman poistamisen vuosi.

YK on vuodesta 1959 lähtien julistanut vuosittain kunnioitettavia teemapäiviä, teemaviikkoja, -vuosia ja jopa -vuosikymmeniä. Tarkoituksena on kohdistaa huomiota tärkeisiin teemoihin ja kannustaa ylikansallisiin tekoihin maailmanlaajuisesti vaikuttavien huolenaiheiden ratkaisemiseksi.

Maailman 73. terveyskokouksessa päätettiin nimittää vuosi 2021 terveydenhuollon työntekijöille Covid-19-pandemiaan liittyvien ponnistelujen vuoksi.

Kuva: Brad Switzer/Unsplash

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa kansainvälinen vuosi YK:ssa. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on nimittänyt vuoden 2021 kansainväliseksi hedelmien ja vihannesten vuodeksi.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta hedelmien ja vihannesten  ravitsemus- ja terveyshyödyistä, mutta myös edistää monipuolista, tasapainoista ja terveellistä ruokavaliota ja elämäntapoja hedelmien ja vihannesten kulutuksen kautta. Lisäksi pyritään vähentämään hävikkiä ja jätettä.

ILO, Kansainvälinen työjärjestö, keskittyy vuonna 2021 lapsityövoiman poistamiseen. Se huomauttaa, että meneillään oleva COVID-19 pandemia uhkaa ajaa enemmän lapsia lapsityövoiman piiriin.

Kuva: Zeyn Afuang/Unsplash

Vuosi 2021 on nimetty myös:

Kansainväliseksi rauhan ja luottamuksen vuodeksi.

Kestävän kehityksen ja luovan talouden vuodeksi

ICAO – turvallisuuskulttuurin vuosi

Seuraavat kansainväliset vuosikymmenet alkavat vuonna 2021:

Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen vuosikymmen, 2021–2030: https://en.unesco.org/ocean-decade

YK:n vuosikymmen ekosysteemien palauttamisesta, 2021–2030: https://www.decadeonrestoration.org

YK:n terveen ikääntymisen vuosikymmen, 2021–2030: https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing

Liikenneturvallisuuden toinen vuosikymmen, 2021–2030

Neljäs kansainvälinen vuosikymmen kolonialismin hävittämiseksi, 2021–2030: https://www.un.org/dppa/decolonization/en/history/international-decades

Lue lisää:

https://www.un.org/en/sections/observances/international-years/

https://www.un.org/en/sections/observances/international-decades/

https://www.who.int/news/item/11-11-2020-2021-designated-as-the-international-year-of-health-and-care-workers

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/

https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang–en/index.htm

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta