5 päivää maailman muuttamiseksi

Maailman johtajat tapaavat New Yorkissa 23. syyskuuta ilmastohuippukokouksessa. Tämän jälkeen agendalla on neljä muuta huippukokousta ja muita korkean tason tapaamisia, jotka kaikki tapahtuvat tulevan viikon aikana – kaikissa on tarkoitus keskustella huolestuttavista kriittisistä koko maailmaa koskevista kysymyksistä. Viikon taustalla ovat kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs), jotka kaikki maailman johtajat hyväksyivät vuonna 2015.

”Koko kansainvälisen yhteisön on puututtava ilmastokriisiin lisäämällä kunnianhimoaan ja toteuttamalla tekoja Pariisin sopimuksen täytäntöön panemiseksi”, YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi viime viikolla vieraillessaan hurrikaanin riepottelemalla Bahamalla.

Ilmastohuippukokous tulee esittelemään hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja ilmaston kestävyyden ja sopeutumisen lisäämiseksi.

Guterres huomautti, että parhaan olemassa olevan tieteen mukaan (kuten hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC raportoi) meidän on yhdessä varmistettava, ettei maailmanlaajuinen lämpötilan nousu ylitä 1,5 astetta.

”Meillä on alle 11 vuotta aikaa, jotta voimme välttää peruuttamattomat ilmasto-ongelmat. Meidän on vähennettävä päästöjä 45 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja saavutettava hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä”, hän jatkoi. ”Ja siksi pyydän kaikkia johtajia tulemaan New Yorkiin ilmastonhuippukokoukseen suunnitelmien, ei puheiden, kanssa.”

Ilmastohuippukokousta ennen, 21. syyskuuta, on nuorten ilmastokokous, jonka tarkoituksena on esitellä nuorten ratkaisuja ilmastokysymykseen. Samalla he ovat myös mukana keskustelussa aikamme määrittelevästä kysymyksestä päätöksentekijöiden kanssa.

Lisäksi 23. syyskuuta pidettävässä laatuaan ensimmäisessä korkean tason kokouksessa, joka käsittelee yleistä terveydenhuoltoa, esitellään uusia ratkaisuja, jotta kaikilla olisi pääsy kohtuuhintaisiin, kattaviin ja kestäviin terveysjärjestelmiin.

Kestävään kehitykseen keskitytään tarkasti yleiskokouksen korkean tason segmentissä, 24. – 25. syyskuuta pidettävässä kestävän kehityksen tavoitteiden huippukokouksessa. Huippukokous antaa maailman johtajille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osoittaa, kuinka he aikovat nopeuttaa toimiaan Agenda 2030 – paremmin tunnettu kestävän kehityksen tavoitteina – saavuttamiseksi. Nämä tavoitteet ovat kaikkien aikojen kunnianhimoisin yritys maailmaamme muuttamiseksi: samalla kun kaikkien vaurautta ja hyvinvointia pitäisi lisätä, ympäristö tulee myös ottaa huomioon. Kaikki Yhdistyneiden kansakuntien jäsenet hyväksyivät toimintasuunnitelman viisi vuotta sitten, joten tavoitevuoteen 2030 on jäljellä hiukan yli kymmenen vuotta.

Riittävän rahoituksen saaminen on edelleen suuri haaste vuoden 2030 toimintasuunnitelman toteuttamiselle, ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittiset investoinnit ovat edelleen alirahoitettuja. Kehityksen rahoitusta käsittelevä korkean tason kokous 26. syyskuuta 2019 kokoaa yhteen hallitus-, yritys- ja finanssisektorin johtajat keskustelemaan tarvittavista resursseista ja kumppanuuksista, jotta tavoitteet saataisiin täytettyä aikarajaan mennessä.

Lopuksi, 27. syyskuuta, suoritetaan väliarviointi SAMOA Pathwaysta. Pienet saarivaltiot, jotka ovat vielä kehitysvaiheessa, ovat maailman haavoittuvimpia maita. Viisi vuotta on kulunut kunnianhimoisesta sopimuksesta – SAMOA Pathwaysta – jonka tarkoituksena on antaa saarivaltioille se tuki, mitä ne tarvitsevat saavuttaakseen kestävän kehityksen. Nyt paneeli tarkastelee edistymistä ilmastonmuutoksen tuhoisien vaikutusten torjunnassa ja muissa haasteissa.

UNRICin uutiskirje

António Guterresin viesti koronaviruksesta