A-Ö Verkkosivun hakemisto

Lasten oikeudet tulisi ottaa vakavasti

Maud de Boer-Buquicchio työskentelee YK:n erityisraportoijana liittyen lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön ja myymiseen. Hän pyrkii näin parantamaan lasten suojelua, jotka joutuvat tällaisen toiminnan kohteeksi – hän on työskennellyt tässä roolissa jo lähes kuusi vuotta, ja on sen aikana toimittanut tärkeitä suosituksia ja raportteja eri hallituksille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle. Hän kuitenkin uskoo, että tarvitaan lisää resursseja, jotta enemmän saadaan tehtyä.

YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyt ovat riippumattomia ihmisoikeusasiantuntijoita, joilla on valtuudet raportoida ja neuvoa ihmisoikeuksista temaattisesta tai maakohtaisesta näkökulmasta. Vaikka erityismenettelyjen järjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 1967 lähtien, ensimmäinen erityisraportoija liittyen lasten myyntiin, prostituutioon ja lapsipornografiaan nimitettiin vuonna 1990. Riippumattomina asiantuntijoina, erityisraportoijien on oltava äärimmäisen rehellisiä ja puolueettomia.

”Koska olemme riippumattomia asiantuntijoita, meillä on paljon vapautta puhua. Mutta samaan aikaan meillä on myös vastuuta. Lisäksi on olemassa ohjesääntömme, emmekä voi ylittää toimeksiantomme rajoja tai harjoittaa toimintaa, joka olisi ristiriidassa vastuidemme kanssa”, Maud de Boer-Buquicchio kertoo UNRICin pohjoismaisen uutiskirjeen haastattelussa.

Lasten oikeuksiin sitoutuminen

Koko uransa ajan Maud de Boer-Buquicchio on osoittanut todellista sitoutumista ja omistautumistaan ​​ihmisoikeuksille ja erityisesti lasten oikeuksille. Hän aloitti työskentelemään Euroopan neuvostossa vuonna 1969, missä hän työskenteli erilaisissa tehtävissä ihmisoikeuksien suojelujärjestelmässä, joka perustettiin Euroopan ihmisoikeussopimuksella. Vuodesta 2002 vuoteen 2012 hän toimi Euroopan neuvoston varapääsihteerinä, ensimmäisenä tehtävään valittuna naisena.

Hän käynnisti Euroopan neuvoston ohjelman ”Euroopan rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan”, joka puoltaa kokonaisvaltaista ja integroitua lähestymistapaa kaikenlaiseen lapsiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen ja lasten oikeuksien kunnioittamiseen.

Vuonna 2014 Maud de Boer-Buquicchio nimitettiin YK:n erityisraportoijaksi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja myymiseen liittyviin asioihin. Hänen toimeksiantonsa uusittiin maaliskuussa 2017.

”Olen omistanut suuren osan urastani lasten oikeuksien edistämiseen ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseen, joten koin sen olevan loogista, että hain tähän tehtävään. Pidän tätä mahdollisuutena laajentaa globaalille tasolle sitä, mitä olen jo tuonut Euroopan tasolle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen avulla (Convention on the Rights of the Child, CRC).

Lasten mukaan ottaminen

Erityisraportoijana Maud de Boer-Buquicchio analysoi perussyitä ja tunnistaa uusia kuvioita lasten myynnissä ja seksuaalisessa hyväksikäytössä. Hän antaa suosituksia, julkaisee temaattisia raportteja, pyrkii lisäämään tietoisuutta ja tekee vierailuja maissa hallitusten kutsusta arvioidakseen tilannetta ja antaa suosituksia toimeksiantoonsa liittyvissä asioissa.

”Maavierailut ovat erittäin tärkeitä ja intensiivisiä. Tapaan monia sidosryhmiä, kuten valtion virkamiehiä, lainvalvontaa, oikeuslaitoksen edustajia, nuoria parlamentin jäseniä ja mikä tärkeintä – lapsia. ”

Maud de Boer-Buquicchiolla on vahva ja itsevarma, mutta lämmin ääni. Hänet on helppo kuvitella sekä valtion virkamiesten kabinettikokoukseen että huoneeseen pienten lasten kanssa.

”Yritän saada lapset mukaan niin paljon kuin pystyn ja kuuntelen, mitä heidän mielestään on tehtävä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Lapsi- ja nuorisoaktivistien tapaamisen lisäksi, laitan etusijalle aina ne, jotka ovat selvinneet seksuaalisesta väkivallasta, ja kuuntelen heidän näkemyksiään ja tarpeitaan.”

ICT:hen liittyvä seksuaalinen hyväksikäyttö 

Yksi erityisraportoijan erityisen huomion kohteena on se, miten tieto- ja viestintätekniikkaa (information and communication technologies, ICT) käytetään lasten myynnin ja seksuaalisen hyväksikäytön helpottamiseen. Internet aiheuttaa uusia riskejä, ja näihin liittyvät kysymykset olivat hänen edeltäjänsä asialistalla jo 1990-luvulla, ja ne ovat siitä lähtien olleet erityisen huomion kohteena erityisraportoijan toimeksiannossa.

”Kun kuva, joka sisältää lapsen hyväksikäyttöä, ilmestyy internettiin, siihen liittyy aina uhri, joka on lapsi, ja tekoon syyllistyvä ihminen. On myös tärkeää keskustella Internet-palveluntarjoajien vastuusta – miten heidän roolinsa voidaan muokata suojeluvälineeksi, eikä avustajaksi näille teoille, tapahtuipa se tietoisesti tai tiedon puutteesta johtuen”, erityisraportoija selittää.

ICT:hen liittyvän seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi, yksi erityisraportoijan erityisen huomion kohteena tulee tulevina vuosina olemaan paossa olevien lasten haavoittuvuus.

Edistystä, mutta myös haasteita

Erityisraportoijan työn tulokset ovat raportteja ja suosituksia. Se antaa aihetta tyytyväisyyteen, kun näitä suosituksia noudatetaan. Esimerkiksi Malesia vierailunsa jälkeen, yksi Maud de Boer-Buquicchion suosituksista oli lapsen oikeuksista vastaavan komissaarin toimen perustaminen ihmisoikeustoimikuntaan – nykyään, tämä on nyt toteutettu.

Vaikka edistystä on tapahtunut, Maud de Boer-Buquicchio uskoo kuitenkin, että yleisesti ottaen tarvitaan parempaa seurantaa.

”On valitettavaa, että suositusten täytäntöönpanoa ei järjestelmällisesti seurata ja maakohtaisten vierailujemme seurantamahdollisuudet ovat rajalliset, koska toimeksiantomme on globaali. Työn välittömiä vaikutuksia on vaikea mitata ja ymmärtää muiden tekijöiden vaikutusta. Mutta samalla tärkeä asia on, että lasten oikeudet otetaan vakavasti eikä ole väliä kuka väittää olevansa takana, kunhan kaikki toimijat pyrkivät kohti samaa päämäärää.”

Erityisraportoijien viroista ei makseta palkkaa, ja toimeksiannon resurssit ovat hyvin niukkoja. Maud de Boer-Buquicchio pitää resurssien puutetta yhtenä suurimmista haasteista. Lisää tutkimuskapasiteettia ja kampanjointitoimintaa tarvitaan kiireellisesti.

”Tämän erityismenettelyn toimeksianto on upea mekanismi, joka varoittaa hallituksia ja antaa riippumattomia neuvoja siitä, mitä on tehtävä, jotta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja myynnin aiheuttamat ongelmat voidaan ratkaista, ja kuinka voimme rakentaa paremman maailman, jossa kaikki lapset voivat nauttia kaikista oikeuksistaan. Uskon kuitenkin, että jos ihmisoikeusneuvosto haluaa tämän olevan menestystarina, mekanismia on tuettava riittävillä resursseilla ”, Maud de Boer-Buquicchio toteaa.

 

UNRICin uutiskirje

Lasten oikeudet tulisi ottaa vakavasti

Maud de Boer-Buquicchio työskentelee YK:n erityisraportoijana liittyen lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön ja myymiseen. Hän pyrkii...

Kuukauden pohjoismaalainen: Grete Faremo

Tämän kuukauden pohjoismaalainen on norjalainen Grete Faremo. Faremolla on pitkä ja monipuolinen tausta poliitikkona,...

Kestävän kehityksen tavoitteet: ei vain sanoja, mutta myös tekoja

Íslandsbanki, joka on yksi Islannin suurimmista pankeista, on ottanut käyttöön neljä YK:n kestävän kehityksen...

Myytit, jäätiköt ja ukkosenjumala

Ympäristö on ollut kiivaan väittelyn aiheena Islannissa pari viimeisintä vuosikymmentä. Vilkas keskustelu vesivoimasta ja...

António Guterresin viesti koronaviruksesta