A-Ö Verkkosivun hakemisto

75 tapaa, jolla YK vaikuttaa: parantamalla lukutaitoa ja koulutusta

On jälleen aika muistuttaa YK:n merkityksestä maailmassa juhlistaaksemme YK:n 75. juhlavuotta! Tänään kiinnitämme huomiota siihen, kuinka YK rakentaa parempaa tulevaisuutta parantamalla ihmisten lukutaitoa ja koulutusta.

Laadukkaan koulutuksen saaminen on perusta kestävän kehityksen luomiselle. Elämänlaadun parantamisen lisäksi, osallistavan koulutuksen saatavuus voi auttaa paikallisia kehittämään innovatiivisia ratkaisuja maailman suurimpiin ongelmiin.

Yli 265 miljoonaa lasta ei ole tällä hetkellä koulutuksen piiristä ja 22% heistä on ala-asteikäisiä. Lisäksi jopa kouluissa käyvillä lapsilla on puutteita perustaidoissa, kuten lukemisessa ja laskemisessa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana on edistytty huomattavasti koulutuksen saatavuuden parantamisessa kaikilla tasoilla ja kouluihin ilmoittautumisaste on noussut selkeästi etenkin naisten ja tyttöjen kohdalla ja myös lukutaitoisten määrä on kasvanut huimasti.

Positiivinen muutos on kohdannut myös vastatuulta kehittyvillä alueilla korkean köyhyysasteen, aseellisten konfliktien ja muiden hätätilanteiden takia. Länsi-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa käynnissä olevat konfliktit ovat lisänneet koulun kesken jättävien lapsien määrää, mikä on huolestuttava kehityssuunta. Vaikka Saharan eteläpuolisen Afrikan maat osoittivat yhdessä kehittyvistä alueista suurinta edistystä perusasteen opetukseen osallistuvien määrässä – vuonna 1990 52 prosenttia lapsista kävi koulua ja vuonna 2012 määrä oli noussut 78 prosenttiin – huomattavia eroja eri ryhmien välillä esiintyy edelleen. Köyhimpien perheiden lapset jäävät neljä kertaa todennäköisemmin ilman koulunkäyntimahdollisuuksia kuin rikkaiden perheiden lapset, ja alueelliset erot kaupunkien ja maaseutujen välillä ovat yhä suuria.

Lue koulutuksen tärkeydestä lisää täältä.

Uusimmat artikkelit

Covid-19: Guterresin mukaan nationalismia ja populismia voidaan pitää epäonnistuneina

YK:n pääsihteerin mukaan maailma on kohtaamassa uudelleen vuoden 1945 tilanteita ja tapahtumia. Hänen mukaansa...

Ihmiset ympäri maailmaa puhuvat tasa-arvon, solidaarisuuden ja kestävän kehityksen...

YK:n toteuttaman kyselyn mukaan 87% miljoonasta vastaajasta kokee, että maailmanlaajuinen yhteistyö on avainasemassa nykypäivän...

5 keskeisintä asiaa YK:n yleiskokouksesta

YK:n 75-vuotisjuhlaa on hallinnut covid-19 pandemia, joka on vaikuttanut myös organisaation työhön ja työn...

YK vaatii kollektiivisia toimia vuoden 2020 erikoislähetyksessä

Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times -elokuvan ensi-ilta esitetään maailmanlaajuisesti Yhdistyneiden kansakuntien YouTube-kanavalla...

palkkatasa-arvo saavutetaan nykytahdilla vasta 250 vuoden kuluessa

25 vuotta sitten maat ympäri maailman sitoutuivat YK:n naisten asemaa käsittelevässä Pekingin maailmankonferenssissa tavoitteeseen...

António Guterresin viesti koronaviruksesta