75 tapaa, jolla YK vaikuttaa: parantamalla lukutaitoa ja koulutusta

On jälleen aika muistuttaa YK:n merkityksestä maailmassa juhlistaaksemme YK:n 75. juhlavuotta! Tänään kiinnitämme huomiota siihen, kuinka YK rakentaa parempaa tulevaisuutta parantamalla ihmisten lukutaitoa ja koulutusta.

Laadukkaan koulutuksen saaminen on perusta kestävän kehityksen luomiselle. Elämänlaadun parantamisen lisäksi, osallistavan koulutuksen saatavuus voi auttaa paikallisia kehittämään innovatiivisia ratkaisuja maailman suurimpiin ongelmiin.

Yli 265 miljoonaa lasta ei ole tällä hetkellä koulutuksen piiristä ja 22% heistä on ala-asteikäisiä. Lisäksi jopa kouluissa käyvillä lapsilla on puutteita perustaidoissa, kuten lukemisessa ja laskemisessa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana on edistytty huomattavasti koulutuksen saatavuuden parantamisessa kaikilla tasoilla ja kouluihin ilmoittautumisaste on noussut selkeästi etenkin naisten ja tyttöjen kohdalla ja myös lukutaitoisten määrä on kasvanut huimasti.

Positiivinen muutos on kohdannut myös vastatuulta kehittyvillä alueilla korkean köyhyysasteen, aseellisten konfliktien ja muiden hätätilanteiden takia. Länsi-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa käynnissä olevat konfliktit ovat lisänneet koulun kesken jättävien lapsien määrää, mikä on huolestuttava kehityssuunta. Vaikka Saharan eteläpuolisen Afrikan maat osoittivat yhdessä kehittyvistä alueista suurinta edistystä perusasteen opetukseen osallistuvien määrässä – vuonna 1990 52 prosenttia lapsista kävi koulua ja vuonna 2012 määrä oli noussut 78 prosenttiin – huomattavia eroja eri ryhmien välillä esiintyy edelleen. Köyhimpien perheiden lapset jäävät neljä kertaa todennäköisemmin ilman koulunkäyntimahdollisuuksia kuin rikkaiden perheiden lapset, ja alueelliset erot kaupunkien ja maaseutujen välillä ovat yhä suuria.

Lue koulutuksen tärkeydestä lisää täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta