75 tapaa, miten YK vaikuttaa: edistämällä naisten hyvinvointia

On jälleen aika muistuttaa YK:n merkityksestä maailmassa juhlistaaksemme YK:n 75. juhlavuotta! Tänään kiinnitämme huomiota siihen, kuinka YK rakentaa parempaa tulevaisuutta edistämällä naisten hyvinvointia.

Miesten ja naisten tarpeet terveydenhuollossa eroavat hieman, mutta molemmilla on silti tasa-arvoinen oikeus elää tervettä elämää. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, sillä systemaattinen sukupuoleen perustuva syrjintä heikentää monen naisen ja tytön mahdollisuuksia kunnolliseen terveydenhuoltoon. Syitä voivat olla esimerkiksi huonompi taloustilanne tai huonot mahdollisuudet liikkua paikasta toiseen.

 Yhdistyneiden Kansakuntien tasa-arvojärjestön eli UN Womenin tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuinen sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaantuminen. Järjestö pyrkii tasa-arvoa edistävillä maailmanlaajuisilla standardeilla kannustamaan maita työskentelemään tasa-arvon eteen. UN Women tekee yhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja siviiliyhteiskuntien kanssa, ja suunnittelee niiden kanssa lakeja, politiikkaa, ohjelmia ja palveluita, joilla saavutetaan tasa-arvo.

Järjestö edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikilla elämän osa-alueilla, mutta tällä hetkellä sen keskittyminen on etenkin naisten johtajuudessa ja osallistamisessa, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä, kaikkia huomioivan rauhan ja turvallisuuden saavuttamisessa, naisten taloudellisen tilanteen parantamisessa sekä kansallisten suunnitelmien kehittämisessä, jotta niiden keskiössä olisi sukupuolten välinen tasa-arvo.

UN Women pyrkii myös parantamaan terveydenhuoltoa, jotta sukupuolten erilaiset tarpeet huomioitaisiin paremmin. Järjestö pyrkii lopettamaan naisille ja tytöille vaaralliset käytännöt kuten lapsiavioliitot.

UN Women on vain yksi, mutta äärimmäisen tärkeä esimerkki siitä, millaista työtä YK tekee naisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lue lisää täältä

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta