75 tapaa, miten YK vaikuttaa: helpottamalla akateemista ja kulttuurista yhteistyötä

On jälleen aika muistuttaa YK:n merkityksestä maailmassa juhlistaaksemme YK:n 75. juhlavuotta! Tänään kiinnitämme huomiota siihen, kuinka YK rakentaa parempaa tulevaisuutta helpottamalla akateemista ja kulttuurista yhteistyötä

UNESCO rohkaisee opilliseen ja tieteelliseen yhteistyöhön, kulttuuriperinnön suojeluun sekä kulttuuriseen ilmaisuun. Erityishuomiota kiinnitetään vähemmistöjen ja alkuperäisväestön kulttuurisiin oikeuksiin. Myös Yhdistyneiden Kansakuntien akateemiseen yhteistyöhön keskittyvä toimija (UNAI) on luonut hankkeen, joka yhdistää Yhdistyneet Kansakunnat ja noin 1300 akateemista instituutiota yli 130 maassa edistääkseen organisaation tavoitteita toiminnan ja tutkimustyön avulla. Yhteistyötä tehdään yhteisessä kulttuurissa, jossa ymmärretään älyllisen ja sosiaalisen vastuun tärkeys.

Näiden instituutioiden työ on välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä kyseiset instituutiot toimivat hautomakoneena uusille ideoille, keksinnöille ja ratkaisuille moniin globaaleihin haasteisiin. UNAI tarjoaa olennaisen yhteistyömahdollisuuden eri toimijoille, jolla varmistetaan, että kansainvälinen yhteisö hyödyntää nuorten ihmisten energiaa ja innovaatioita ja että tutkimusta tekevä yhteisö palvelee ihmiskuntaa.

Jokaisella tieteenalalla voi näkyä YK:n kädenjälki. UNAI haluaa merkittävien instituutioiden ymmärtävän YK:n olennaisuuden ja edistävän Yhdistyneiden Kansakuntien mandaatteja ja tavoitteita.

Lue lisää täältä: https://academicimpact.un.org/content/about-unai

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta