75 tapaa, miten YK vaikuttaa: vahvistaa monikielisyyttä

Yhdistyneillä Kansakunnilla on kuusi virallista kieltä ja kaksi työkieltä. Lisäksi YK julkaisee materiaalia yli 150:llä eri kielellä.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on maailman käännetyin asiakirja, sillä se on mahdollista lukea 370:llä eri kielellä.

YK:n kuusi virallista kieltä ovat arabia, kiina, englanti, ranska, venäjä ja espanja. Kolme miljardia ihmistä puhuu näitä kieliä äidinkielenään tai toisena kielenään. Nämä kielet ovat myös virallisia kieliä lähes kahdessa kolmesta YK:n jäsenvaltiosta.

YK tarjoaa merkittävän määrään mediajulkaisuja useilla eri kielillä. YK:n uutisia ja raportteja on saatavilla virallisten kielten lisäksi myös swahilin, portugalin ja hindin kielellä. YK:n tiedotuskeskuksia on tällä hetkellä yli 60 maassa. Verkkosivustoja ylläpidetään yli 70 maassa ja julkaisuja on tehty 153 paikallisella kielellä.

Kielten juhliminen on oikeastaan monimuotoisuuden juhlimista. Tätä ajatusta toteutetaan lukuisten YK:n kansainvälisten juhlapäivien yhteydessä. YK näkee monikielisyyden edistävän suvaitsevaisuutta ja takaavan mahdollisuuden osallistua organisaation toimintaan, mikä johtaa tehokkaampaan ja osallistavampaan toteutukseen.

Monikielisyyden tunnustetaan olevan YK:n perusarvo. Siten myös pääsihteerillä on vastuu monikielisyyden vahvistamisesta siten, että se kattaa koko organisaation ja sen toimintakentän.

Lue lisää:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/linguistic-diversity-and-multilingualism-on-internet/

https://www.un.org/en/sections/observances/celebrating-multilingualism/index.html

 

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta