8 miljardia ihmistä ja 10 faktaa väestöstä

Tänään, 15. marraskuuta, on historiallinen käännekohta ihmiskunnan historiassa, sillä väkiluku on saavuttanut 8 miljardin ihmisen. Tämä ennennäkemätön kasvu on seurausta kansanterveyden, ravitsemuksen, henkilökohtaisen hygienian ja lääketieteen parannuksista.

8 miljardia ihmistä ja 10 faktaa maailman väestöstä:

 1. Maailman väestönkasvu kesti 12 vuotta seitsemästä miljardista kahdeksaan. Väkiluvun arvioidaan olevan huipussaan 10,4 miljardissa 2080-luvulla ja pysyvän samalla tasolla vuoteen 2100 asti.
 2. Väestönkasvun hidastuminen – Seuraavaksi yhdeksän miljardin saavuttaminen väkiluvussa tulee kestämään arviolta 15 vuotta – vuoteen 2037. Tämä on merkki myös siitä, että maailman väkiluvun kokonaiskasvu on hidastumassa. Syntyneiden määrä naista kohti onkin jo kääntynyt laskuun ja Euroopan unionin keskimääräinen syntyvyys vuonna 2020 oli 1,5 lasta.
 3. Monaco – yksi maailman tiheimmin asutuista maista Euroopassa. Vuonna 2016 väestöntiheys oli 25 411,4 henkilöä neliökilometriä kohti. Islannin väestöntiheys on Euroopan mantereen pienin.
 4. Pidempi eliniän odotus – Vuonna 2019 maailmanlaajuinen odotettavissa oleva elinajanodote syntymähetkellä oli 72,8 vuotta. Vuonna 2020 Euroopassa unionissa tämä oli 80,4 vuotta. Matalan tulotason maissa elinajanodote syntymähetkellä on noin 63 vuotta, mikä on lähes 10 vuotta maailman keskiarvon alapuolella.

EU:n alueella korkein elinajanodote syntymähetkellä oli Ranskassa, Korsikan saarella (84 vuotta), jota seuraavat Baleaarit Espanjassa (83,9) ja Epeiroksen alue Kreikassa (83,8). EU:n alueella alhaisin elinajanodote syntymähetkellä oli Bulgariassa.

Pohjoismaisessa vertailussa Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Norjan, Ruotsin ja Suomen naisten elinajanodote oli reilut 84 vuotta. Miesten elinajanodote Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomessa oli noin 80, joka on noin kaksi vuotta lyhyempi kuin Norjassa ja Ruotsissa. Tanskalaisnaisten ja -miesten elinajanodotteet pysyivät lähempänä Suomen tasoa; naisilla vajaat 84 sekä miehillä hieman korkeampana 80:stä.

8 miljardia. Kuva: Mauro Mora/Unsplash
 1. Naisia EU:ssa on lähes 5% enemmän kuin miehiäTammikuun ensimmäisenä päivänä 2021 EU:ssa oli 229 miljoonaa naista ja 219 miljoonaa miestä. Kuitenkin, maailmassa syntyy enemmän poikia kuin tyttöjä (noin 100 syntynyttä tyttöä kohden lähes 106 poikaa), mutta naisten on todettu elävän miehiä pidempään lähes kaikkialla maailmassa.
 2. Yli viidesosa EU:n väestöstä on yli 65-vuotiaita – Vuonna 2019 20,8 prosenttia EU:n väestöstä oli 65-vuotiaita tai vanhempia.

Väestörakenteen muutoksen seurauksena työikäisten osuus EU:ssa vähenee samalla kun eläkeikäisten suhteellinen määrä kasvaa.

 1. 281 miljoonaa ihmistä asuu syntymämaansa ulkopuolella – Vaikka lähes 29 ihmistä 30:stä jää syntymämaahansa. Yhä useammat ihmiset muuttavat synnyinmaastaan toisaalle.
 2. 44,1 vuotta on EU:n väestön mediaani-ikä – Tämä tarkoittaa, että puolet EU:n väestöstä on yli 44,1 vuotiaita. Euroopan alueet, joilla on alhaisin mediaani-ikä, ovat Ranskan merentakaiset alueet, kuten Mayotte ja Guyana. Näissä mediaani-ikä on 17,7 ja 26,3. Perässä tulevat Melilla Espanjassa (34,4) ja Bryssel (35,9).

  8 miljardia. Kuva: Ryoji Iwata/Unsplash
 3. Yli kaksi miljoonaa COVID-19-kuolemaa Euroopassakoronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus väestön kuolleisuuteen. Pandemian alun jälkeen yli kaksi miljoonaa ihmistä on kuollut tartuntaan Euroopan alueella.
 4. Intia ja Kiina maailman väkirikkaimpia maita – Vuoteen 2022 mennessä yli puolet maailman väestöstä asuu Aasiassa. Intiassa ja Kiinassa elää molemmissa yli 1,4 miljardia ihmistä. Ne ovatkin tämän päivän väkirikkaimpia maita. Kiinan väkiluku ei vaikuttaisi enää kasvavan, ja onkin ennustettu, että se kääntyisi jopa laskuun vuonna 2023 – kun taas Intiassa väestönkasvun odotetaan ohittavan Kiinan.

Lue lisää englanniksi seuraavista linkeistä:

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta