Antonio Guterres kehottaa julistamaan ilmastohätätilan

Viime viikonloppuna ilmastokokouksessa pidetyn lehdistötilaisuuden yhteydessä YK:n pääsihteeri António Guterres kehotti julistamaan maailmanlaajuisen ilmastohätätilan. 

38 maata on jo julistanut ilmastohätätilan.

”Kaikkien maiden on syytä tehdä sama. Ilmastohuippukokouksessa kehotin maailman johtajia julistamaan ilmastohätätolan, joka jatkuisi hiilineutraalisuuden saavuttamiseen asti”, Guterres linjaa.

Ilmastohuippukokouksessa otettiin merkittäviä askeleita kohti resilienssiä ja nettonollapäästöjä esittämällä uusia kunnianhimoisempia tavoitteita ja tarvittavia konkreettisia toimintasuunnitelmia ilmastokriisin torjumiseksi.

Ilmastohuippukokouksen järjestivät Yhdistyneet Kansakunnat, Iso-Britannia ja Ranska yhteistyössä Italian ja Chilen kanssa. Kokous järjestettiin Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisen vuosipäivänä. Kokous edeltää ensi vuoden marraskuussa järjestettävää Glasgow’n COP26-ilmastokokousta.

Uusia sitoumuksia

75 johtajaa esitteli huippukokouksessa uusia sitoumuksia. Tämä on merkki siitä, että Pariisin sopimus toimii nyt enemmän kuin koskaan aiemmin kansainvälisen toiminnan kompassina. Sillä pyritään vahvistamaan ilmastotoimia ja lisäämään kunnianhimoa.

Ensi kuuhun mennessä maat, jotka edustavat yli 65% haitallisista kasvihuonepäästöistä ja, jotka edustavat yli 70% maailmantaloudesta, sitoutuvat saavuttamaa nollapäästöt vuosisadan puoliväliin mennessä.

”Huippukokousta voidaan pitää yhtenä askeleena eteenpäin, mutta se ei vielä riitä. Älkäämme unohtako, että olemme kovaa vauhtia matkalla kohti kolmen asteen lämpötilan nousua”, Guterres varoittaa.

71 maata tehostanut ilmastotoimia

Yhä useammalla valtiolla oli esitettävänään uusia tehostettuja kansallisia toiminta

Kuva: YK, Mark Garten

suunnitelmia (NDC). Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet  EU:n uusiin tehostettuihin ilmastotoimiin. EU:n lisäksi 27 on sitoutunut kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin.

Yhä useammat maat, kuten Argentiina, Barbados, Kanada, Kolumbia, Islanti ja Peru, ovat sitoutuneet entistä kunnianhimoisempiin suunnitelmiin.

24 maata on nyt ilmoittanut uusista sitoumuksista, strategioista ja suunnitelmista  nettonollapäästöjen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Suomi asetti nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vuoden 2035, Itävalta 2040 ja Ruotsi 2045.

”Kun katsomme tulevaisuuteen, Yhdistyneiden Kansakuntien keskeinen tavoite vuodelle 2021 on rakentaa todellinen maailmanlaajuinen hiilineutraaliuden puolesta toimiva koalitio”, YK:n pääsihteeri sanoo.

Fossiilisten polttoaineiden tukeminen lopetettava

Iso-Britannia, Ranska ja Ruotsi aikovat lopettaa fossiilisten polttoaineiden kansainvälisen rahoitustuen, kun taas Kanada ilmoitti nostavansa hiilen hinnan 170 dollariin tonnilta vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi, 12 maata korostaa sitoutumistaan ​​kehitysmaiden ja kehittyvien maiden tukemiseen.

Yritykset liittyvät mukaan

Lisäksi, kaupungit, yritykset ja rahoittajat toimivat entistä kunnianhimoisemmin ilmastotavoitteiden puolesta.

Huippukokouksessa yhteydessä käynnistettiin kampanja Race to Resilience, johon osallistuu kaupunginjohtajia, yhteisöjen toimijoita, yrityksiä ja vakuutusyhtiöitä. Tavoitteena on turvata vuoteen 2030 mennessä ilmastoriskeille alttiissa yhteisöissä neljän miljardin ihmisen elämä ja toimeentulo.

Lisäksi käynnistettiin Net Zero Asset Managers aloite, jolla tähdätään saavuttamaan nettopäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää:

Ilmastohuippukokouksessa vaatimus vahvemmasta sitoutumisesta ilmastotavoitteisiin – YK:n alueellinen tiedotuskeskus – Finnish (unric.org)

Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä: maailman tärkein tehtävä – YK:n alueellinen tiedotuskeskus – Finnish (unric.org)

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta