Deadline 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteiden toiminnan vuosikymmen

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat ensimmäiset laatuaan ihmiskunnan historiassa – ne ovat globaali sopimus sellaisen tulevaisuuden luomiseksi, jossa ketään ei jätetä jälkeen, ja meillä on kymmenen vuotta aikaa toteuttaa ne.

Edistymistä tapahtuu tällä hetkellä monissa paikoissa, mutta yleisesti ottaen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavat toimet eivät ole vielä edenneet vaaditulla nopeudella tai mittakaavassa. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä on kuitenkin selvää, että tarvitaan vieläkin enemmän toimia. Olennaista on, että kaikki toimijat tarvitaan mukaan.

YK:n pääsihteeri António Guterres käynnisti kestävän kehityksen tavoitteiden toiminnan vuosikymmenen eilen 22.1. puhuessaan yleiskokoukselle prioriteeteistaan ​​vuodelle 2020. ”Toiminnan vuosikymmen on keskeinen tekijä oikeudenmukaisen globalisaation saavuttamisessa, talouskasvun vauhdittamisessa ja konfliktien estämisessä.”

Toiminnan vuosikymmen vaatii kestävien ratkaisujen nopeaa kehittämistä maailman suurimpiin haasteisiin – köyhyydestä ja sukupuolesta ilmastomuutokseen, epätasa-arvoon ja rahoitusvajeen kaventumiseen.

”Koko vuosikymmenen ajan meidän on investoitava köyhyyden poistamiseen, sosiaaliseen suojeluun, terveyteen ja pandemioiden torjuntaan, koulutukseen, energiaan, veteen ja puhtaanapitoon, kestävään liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä Internet-yhteyteen”, Guterres sanoi.

”Meidän on parannettava hallintoa, torjuttava laittomia rahavirtoja, hankkiuduttava eroon korruptiosta, ja kehitettävä tehokkaita, järkeviä ja oikeudenmukaisia ​​verotusjärjestelmiä. Meidän on rakennettava tulevaisuuden talousmahteja ja varmistettava säällinen työ kaikille, etenkin nuorille. Ja meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin, koska siitä on hyötyä meille kaikille ”, Guterres sanoi yleiskokoukselle.

YK:n pääsihteeri kehotti syyskuussa 2019 kaikkia yhteiskunnan aloja nostamaan kunnianhimoaan kolmella tasolla:

  • Globaalisti, jotta varmistamme paremman johtajuuden, enemmän resursseja ja hyviä ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteisiin.
  • Paikallisesti, jotta sisällytämme tarvittavat muutokset koskien hallituksia, kaupunkeja, paikallisia viranomaisia ja poliitikkoja ja budjetteja.
  • Ihmisten kesken, jotta nuoria, kansalaisyhteiskuntaa, mediaa, yksityistä sektoria ja akateemikkoja kuunnellaan, jotta saamme muutokset tehtyä.

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta