Epätasa-arvoisuus estää AIDS-pandemian selättämisen

Kansainvälinen AIDS-päivä. Joka vuosi vietetään kansainvälistä AIDSin päivää tuen osoituksena HIVin kanssa eläville ihmisille. Muistamaan niitä, jotka menettivät henkensä AIDSin takia. 1. joulukuuta UNAIDS kehottaakin jokaista puuttumaan eriarvoisuuteen, jonka on todettu jarruttavan AIDSin poistamista.

“Voimme voittaa AIDSin, jos pystymme poistamaan eriarvoisuuden. Tämän vuoden AIDS-päivänä kaikkien on osallistuttava tiedon levittämiseen. Tieto siitä, että me kaikki voimme hyötyä siitä, kun puuttuisimme eriarvoisuuteen”, sanoi UNAIDSin pääjohtaja Winnie Byanyima. Hän lisää, että “jotta kaikki pysyisivät turvassa ja jokaisen terveyttä voitaisiin suojella, meidän on rakennettava tasa-arvoa.”

Tarve tasapainottaa

Neljä vuosikymmentä HIVin vastaisen taistelun jälkeen olemassa on edelleen epätasa-arvo kaikkein perustavanlaatuisimmissa palveluissa, kuten testauksissa, hoidoissa ja suojelussa – unohtamattakaan teknologian saavutettavuutta. Tämän päivän kehityksen perusteella maailma ei saavuttaisi sovittuja yhteisiä tavoitteitaan AIDSin torjumiseksi. UNAIDSin tuoreimmassa raportissa – Dangerous Inequalities – todetaan kuitenkin, että mikäli tasa-arvokysymyksiin voitaisiin puuttua kiireellisesti AIDSin vastaiset toimet olisi mahdollista saada takaisin raiteilleen.

UNAIDSin tiedot myös osoittavat, että kahden viime vuoden aikana koronapandemia ja muiden maailmanlaajuisten kriisien aikana edistyminen HIV-pandemian torjunnassa on pysähtynyt, resurssit supistuneet ja miljoonat ihmishenget ovat tämän seurauksen vaarassa.

Epätasa-arvoisuus estää AIDS-pandemian selättämisen

Kaksikymmenvuotias raskaana oleva nainen, joka on syntynyt HIV-tartunnan saaneena, ottaa lääkkeitä äidiltä lapselle siirtymisen estämiseksi. Kuva: UNICEF.

Alueilla, joilla HIVin taakka on suuri myös parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneilla naisilla on jopa 50 prosenttia suurempi mahdollisuus sairastua HIViin. Vuosina 2015-2021 vain 41 prosenttia 15-24-vuotiaista naimisissa olevista naisista 33 eri maassa pystyivät tekemään päätöksiä omaan seksuaaliterveyteensä koskien.

Sukupuolten epätasa-arvon vaikutukset naisten HIV-riskiin ovat erityisen voimakkaita etenkin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Nuorilla tytöillä ja naisilla on alueella kolme kertaa suurempi todennäköisyys saada HIV-tartunta kuin saman ikäryhmän nuorilla pojilla ja miehillä.

Tutkimukset myös osoittavat, että tyttöjen koulunkäynnin mahdollistaminen toisen asteen koulutuksen loppuun saakka vähentäisi heidän alttiuttaan saada HIV-tartunta jopa 50 prosentilla. Johtajien olisikin siis varmistettava, että koulutus olisi mahdollista kaikille tytöille. Heitä tulisi myös suojella väkivallalta, joka on usein normalisoitunut esimerkiksi alaikäisten avioliittojen kautta. Olisi myös kyettävä takaamaan heille taloudelliset mahdollisuudet, jotka takaisivat tytöille toivoa tulevaisuuteen.

Aikuiset ja lapset, joiden arvioidaan elävän HIV:n kanssa. Kuva: UNAIDS,

HIV-tartunnat lisääntyneet alueilla, joissa ne olivat jo laskussa

Edistys ehkäisyn turvaamisessa ja hoidoissa on hidastunut kaikkialla maailmassa. Tämä asettaa miljoonat ihmiset vakavalle riskille. Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä sekä Pohjois-Afrikassa vuotuiset HIV-tartunnat ovat lisääntyneet vuosien ajan. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella UNAIDSin tietojen mukaan uudet HIV-tartunnat lisääntyvät erityisesti siellä, missä ovat totutusti vähentyneet.

AIDSia aiheuttavan eriarvoisuuden poistamiseksi tarvitaan siis kiireesti toimia, jotta voitaisiin estää miljoonat uudet HIV-tartunnat vielä tällä vuosikymmenellä ja selättää AIDS-pandemia.

Tiesitkö, mikä on…

  • HIV – HIV on retrovirus, joka tarttuu ihmisen immuunijärjestelmänsoluihin ja tuhoaa tai heikentää niiden toimintaa. Tartunta tähän virukseen johtaa immuunijärjestelmän asteittaiseen heikkenemiseen, mikä johtaa immuunipuutokseen. Ihmiset, joilla on immuunikatovirus, ovat paljon alttiimpia monille erilaisille infektioille ja esimerkiksi syöville, jotka olisivat terveelle ihmiselle harvinaisia. Lue lisää englanniksi täältä.
  • AIDS – AIDS koskee HIVin pisimmälle edennyttä vaihetta. AIDS on lyhenne sanoista acquired immunodeficiency syndrome (suom. immuunikato), ja se kuvaa kokoelmaa oireista ja infektioista, jotka liittyvät immuunijärjestelmän vajaatoimintaan.
  • UNAIDS – UNAIDS johtaa maailmanlaajuisia tavoitteita AIDSin lopettamiseksi kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä osana kestävän kehityksen tavoitteita. UNAIDS tarjoaa strategista ohjausta, edunvalvontaa, koordinointia ja teknistä tukea, jota tarvitaan hallitusten, yksityisen sektorin ja yhteisöjen johtajuuden aktivoimiseksi ja yhdistämiseksi, jotta voidaan tarjota hengenpelastavia hiv-palveluja.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta