A-Ö Verkkosivun hakemisto

 Guterres varoittaa Pohjoismaiden neuvostoa: kestävän kehityksen tavoitteet vaarassa

YK:n pääsihteeri António Guterres varoittaa, että COVID-19 pandemia vaarantaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen.

”Pandemiassa ei ole pelkästään kyse terveyskriisistä. Kestävän kehityksen saralla on edistytty tasaisesti vuosisadan vaihteesta lähtien, mutta nyt tämä kehityskulku on vaarassa”, Guterres sanoo Pohjoismaiden neuvostolle osoitetussa puheessaan.

Pääsihteeri ylistää Pohjoismaita koskien monenvälisyyttä ja kestävän kehityksen edistämistä. Hän mainitsee, että Yhdistyneet Kansakunnat pitävät Pohjoismaismaita tärkeinä ystävinä.

Pääsihteeri toteaa, että kyseinen kokous pidetään epävarmuuden ja kriisin aikana. Hänen mukaansa pandemia on paljastanut yhteiskunnallisia heikkouksia enemmissä määrin.

Hän kokee, että pandemian saralla on kuitenkin mahdollista nähdä myös häivähdyksiä toivosta. Toivoa ruokkii kansainvälinen yhteistyö esimerkiksi rokotuksen suhteen. Tulee kuitenkin huomioida, että on välitön tarve ylimääräiselle 14 miljardille dollarille, jotta työtä voidaan jatkaa.

”On välttämätöntä taata, että kohtuuhintaisia rokotteita on saatavilla maailmanlaajuisesti kaikille. Kukaan ei ole turvassa ennen kuin me kaikki olemme turvassa”, Guterres sanoo.

Guterres huomauttaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa akuutisti myös Pohjoismaihin.

”Esimerkiksi arktisella alueella on mitattu ennätykselliset lämpötilat tänä vuonna. On olemassa uhka siitä, että tulevaisuudessa merijää häviää”, Guterres sanoo.

YK tekee kaikkensa varmistaakseen kunnianhimoisten ilmastotoimien toteutumisen koskien esimerkiksi maapallon lämpötilan nousun rajoittamista 1,5 asteeseen.

”Edistämme kuutta erinäistä ilmastoa koskevaa toimintatapaa, joita maiden ja sidosryhmien tulee toteuttaa kestävän taloudellisen elpymisen saavuttamiseksi”, Guterres lisää.

”On syytä investoida kestävää kehitystä mukailevaan työhön ja liiketoimintaan. Samalla tapaa päästöjä aiheuttavaa ja saastuttavaa teollisuutta ei tule tukea. Fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kivihiilen, käyttö tulee lopettaa. Ilmastoriskit tulee huomioida kaikissa talouutta koskevissa päätöksissä ja päätöksenteossa kokonaisuudessaan. Meidän tulee työskennellä yhdessä näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä saralla luotamme myös Pohjoismaihin”, hän sanoo.

”Edustamanne kansakunnat ovat historiallisesti olleet kunnianhimoisten ilmastotoimien ja kestävän kehityksen tavoitteiden vahvimpia puolustajia. Maailma tarvitsee johtajuuttanne nyt enemmän kuin koskaan aiemmin”, Guterres toteaa.

Pääsihteerin mukaan maiden on aikaansaatava hyvissä ajoin ennen ensi vuoden COP26-huippukokousta entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ja toimintoja tavoitteiden toteuttamiseksi Pariisin sopimuksen mukaisesti.

”Toivon, että Pohjoismaiden neuvoston jäsenet toimivat vihreän, osallistavan ja kestävän elpymisen globaalina malliesimerkkinä”, Guterres sanoo.

Pohjoismaiden neuvoston keskustelu koski sitä, miten pandemia on vaikuttanut pohjoismaiseen yhteistyöhön, miten yhteistyötä voidaan vahvistaa seuraavan kriisin varalta ja miltä kansainvälinen tilannekuva näyttää.

YK:n pääsihteerin lisäksi kokoukseen osallistuivat Pohjoismaiden neuvoston presidentti Silja Dögg Gunnarsdóttir, Pohjoismaiden pääministerit ja hallinnolliset edustajat Mette Frederiksen, Sanna Marin, Stefan Löfven, Erna Solberg, Katrín Jakobsdóttir, Kim Kielsen, Bárður á Steig Nielsen ja Veronica Thörnroos.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta