A-Ö Verkkosivun hakemisto

Hyvinvoivat perheet ovat yhteiskunnan peruskivi

Perheiden hyvinvointi edistää hyvinvoivia yhteiskuntia. Pohjoismaissa maailman ensimmäiset naisministerit kuten Miina Sillanpää onnistuneesti edistivät perheiden hyvinvoinnin lisäämistä jo vuosikausia sitten. YK alkoikin edistämään perheiden hyvinvointia 80-luvulla, mikä on erityisen tärkeää nyt, kun kestävään kehitykseen pyritään.

Hyvinvoivat perheet ovat yhteiskuntien peruskivi, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. 80-luvulla perheiden hyvinvointiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota maailmalla. YK:n sosiaalinen ja taloudellinen neuvosto pyysi tuonaikaista YK:n pääsihteeriä tuomaan julkisesti esille tarpeen keskittyä perheiden tarpeisiin ja ongelmiin. Vain hieman sen jälkeen 9. joulukuuta 1989 julistettiin kansainvälinen perheiden päivä.

Kansainvälistä perheiden päivää vietetään vuosittain 15. toukokuuta, jolloin juhlitaan perheiden merkitystä. Lisäksi tiedotetaan perheisiin vaikuttavista sosiaalisista, taloudellisista ja demografisista tekijöistä. Päivä samalla muistelee YK:n kansainvälisen perheiden vuoden perustamista.

Perheidenpäivä
Kansainvälisen perheiden päivän symboli.

YK:n kansainvälisen perheiden päivän symbolina toimii vihreä ympyrä punaisella talo- ja sydänkuviolla, mikä kuvastaa perheiden keskeistä roolia ja merkitystä yhteiskunnalle ympäri maailmaa.

Nykypäivänä perheitä on monenlaisia. Maailmanlaajuisesti 65 % perheistä koostuu joko kahdesta vanhemmasta ja lapsista, tai kahdesta vanhemmasta, lapsista ja muista sukulaisista. Yksinhuoltajien määrä on kuitenkin maailmanlaajuisesti kasvanut samalla, kun perhekoot ovat pienentyneet. Sosiaaliturva onkin enemmissä määrin ollut olennaisessa roolissa turvaamassa perheiden hyvinvointia.

Edelläkävijät Pohjoismaissa

Pohjoismaissa on tarjolla maailman kattavin sosiaaliturva, joka tukee myös perheitä monin tavoin. Muunmuassa kaikille tarjolla olevaa terveydenhuoltoa ja koulutusta on ajettu jo vuosikymmeniä monien edustajien taholta.

Eräs perheiden asiaa edistänyt kansanedustaja oli suomalainen Miina Sillanpää, joka syntyi nälkävuosien aikaan vuonna 1866 yhdeksänhenkiseen torppariperheeseen maalaiskunnassa Jokioisilla. Miina joutui vain 12-vuotiaana töihin läheiseen Forssan puuvillatehtaaseen, käyden nuorena vain kiertokoulua ja tehtaan koulua. Köyhästä taustasta huolimattaan Sillanpää onnistui silti siirtymään politiikkaan sosiaalidemokraattien riveissä. Hänestä tuli täten Suomen ensimmäinen naisministeri, sekä yksi maailman ensimmäisistä naisministereistä.

Uransa aikana Sillanpää onnistui edesauttamaan ensikotien syntymistä, jotka olivat merkittävä apu vaikeissa tilanteissa olevien vanhempien tukemisprosessissa. Ideana oli auttaa perheitä hädässä, sekä myös opettaa heille elämäntaitoja. Myöhemmin mukaan tuli myös perheväkivaltaa kokevien suojeleminen.

Miina Sillanpää
Miina Sillanpään ja hänen vanhempiensa hauta Jokioisten hautausmaalla. Kuva: Mona-Carita Ceder

Toinen Sillanpään saavutus perheiden taholla oli Laki kunnallisista kodinhoitajista, jonka päämäärä oli auttaa nimenomaan köyhiä maalaisperheitä. Tuohon aikaan erityisesti köyhyillä naisilla maaseudulla oli kädet täynnä töitä, sillä he joutuivat perheen lisäksi huolehtimaan myös esimerkiksi maatilasta. Sillanpää ehdottikin, että seitsemän työpäivää tekevillä naisilla tulisikin olla oikeus saada vapaa-aikaa. Tämä saatiin lopulta toteutettua kunnallisten kodinhoitajien avulla.

Maailma kaipaakin Sillanpään kaltaisia rohkeita edelläkävijöitä politiikkaan edistämään perheiden hyvinvointia. Päätöksentekijöillä on UNESCO:n 2018 vuoden raportin mukaan monia tapoja tukea perheitä.

Lisää kansainvälisestä perheiden päivästä voi lukea täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta