Ihmiset ympäri maailmaa puhuvat tasa-arvon, solidaarisuuden ja kestävän kehityksen puolesta

YK:n toteuttaman kyselyn mukaan 87% miljoonasta vastaajasta kokee, että maailmanlaajuinen yhteistyö on avainasemassa nykypäivän haasteiden ratkaisemisessa. Pandemian nähdään entisestään korostaneen yhteistyön merkitystä.

Kyselyyn vastanneiden mukaan on enemmissä määrin tarvetta kansainväliselle solidaarisuudelle ja tuen kohdentamiselle siten, että kriisin vaikutuksista eniten kärsineet saavat apua kriisin aiheuttamiin ongelmiin, välittömien peruspalveluiden, kuten terveydenhuollon, sanitaation, koulutuksen ja veden saatavuuden, ohella.

Tulevaisuuden kannalta keskeisinä huolenaiheina ilmenevät ilmastokriisi ja luonnon tuhoutuminen. Lisäksi keskiössä ovat ihmisoikeuksien kunnioittamisen toteutuminen, konfliktien ratkaiseminen, köyhyyden torjunta ja korruption vähentäminen.

75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi YK on kehittäyt kampanjan tiedustellakseen ihmisten tulevaisuuden toiveita ja pelkoja. Kampanjan taustalla on ollut tavoite maailmanlaajuisesta vuoropuhelusta. 21. syyskuuta mennessä yli miljoona ihmistä eri puolilta maailmaa ja eri sektoreilta on osallistunut tutkimukseen ja vuoropuheluun. YK:n kunnianhimoinen pyrkimys on ollut ymmärtää niitä odotuksia, joita kansainväliseen yhteistyöhön ja YK:n rooliin liittyy. Kysely on tähän mennessä suurin COVID-19-pandemiasta toipumiseen liittyvä kysely.

Kyselyn tulokset julkaistiin YK:n yleiskokouksen ja 75-vuotisjuhlan puitteissa. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että yli kansallisesti, iästä ja sosiaalisesta ryhmästä riippumatta, vastaajat ovat yksimielisiä tulevaisuuden pääprioriteeteista.

”Ihmiset ajattelevat suuresti – he ilmaisevat vahvan tarpeen kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen. Nyt on aika vastata tähän vaateeseen ja  saavuttaa nämä tavoitteet ”, sanoi YK:n pääsihteeri António Guterres.

Liity keskusteluun täällä:

https://un75.online/

Lue lisää YK:n 75-vuotisjuhlasta ja globaalista dialogista täällä:

https://www.un.org/un75/presskit

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta