Ihmisoikeudet ovat uhattuna maailmanlaajuisesti, sanoo YK:n pääsihteeri

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vetosi voimakkaasti ihmisoikeuksiin ihmisoikeusneuvoston (United Nations Human Rights Council, UNHCR) 43. istunnossa eilen Genevessä. YK:n pääsihteeri esitti kutsun toimintaan, jonka hän kohdisti valtioille, yrityksille ja kaikille ihmisille ympäri maailmaa, jotta ihmisoikeudet toteutuvat.

”Olen tullut ihmisoikeusneuvostoon – kansainvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön ytimeen ihmisoikeuksien edistämiseksi – esittääkseni kutsun toimintaan ihmisoikeuksien puolesta”, Guterrres sanoi. ”Ja minä olen tullut nyt – YK:n 75. juhlavuoden aikana – koska ihmisoikeudet ovat uhattuna. Ihmisiä jätetään taakse. Pelot kasvavat. Jaottelut syvenevät.”

Guterres muistutti, että ihmisoikeudet kohtaavat nykyään kasvavia haasteita eikä mikään maa ole immuuni niille.

Guterres kertoi puheessaan, että tämä kutsu toimintaan erottelee seitsemän eri aluetta, ja koordinoidulla ponnisteluilla voidaan saavuttaa suuria muutoksia tai välttää takapakin ottaminen ihmisoikeuksissa.

  1. Oikeudet kestävän kehityksen ytimessä.

“Ihmisoikeudet ovat kestävän kehityksen toimintasuunnitelman 2030 mukaisia. Suurin osa tavoitteista on jo kirjattu oikeudellisesti sitoviin ihmisoikeussopimuksiin. Kun autamme ihmisiä pois köyhyydestä – kun varmistamme koulutuksen kaikille, etenkin tytöille -, kun takaamme yleisen terveydenhuollon – kun kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet, annamme ihmisille mahdollisuuden vaatia oikeuksiaan ja ylläpidämme kestävän kehityksen ydinlupauksen: ketään ei jätetä taakse. Tämä lupaus velvoittaa meidät torjumaan kaikenlaisen epätasa-arvon ja poistamaan kaikenlaisen syrjinnän. Kehotan tänään kaikkia maita asettamaan ihmisoikeusperiaatteet ja -mekanismit eturintamaan ja keskittymään kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen – myös luomalla laajat mahdollisuudet osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan”, sanoi Guterres.

  1. Oikeudet ovat tärkeitä kriisin aikana.

”Ihmisoikeudet kohtaavat suurempia uhkia silloin, kun konfliktit puhkeavat, terroristit hyökkäävät tai katastrofit iskevät. Kansainväliset ihmisoikeudet, pakolaislaki ja humanitaarinen oikeus voivat palauttaa tietyn osan ihmisyydestä pimeimmissäkin hetkissä. Haluan myös korostaa, että edes välttämättömät toimet terrorismin torjumiseksi eivät saa vaarantaa ihmisoikeuksia. Muuten terrorismin torjunta on haitallista. ”YK:n pääsihteeri muistutti.

  1. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten tasa-arvoiset oikeudet.

”Ihmisoikeuksia ei koskaan voida toteuttaa ilman naisten ihmisoikeuksia. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailman levinnein ihmisoikeusrikkomus. Vuosituhansien ajan naisia ​​on järjestelmällisesti hiljennetty, syrjäytetty ja jätetty huomiotta. Politiikka ja lait on muotoiltu suurelta osin ottaen vain huomioon puolen ihmiskunnan kokemukset. Tarvitsemme muutosta ajattelutavassa, jotta rakennamme kaikille toimivia sosioekonomisia, hallinnollisia ja turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Se työ alkaa sisältäpäin. 1. tammikuuta – ensimmäistä kertaa koko YK:n historiassa – saavutimme sukupuolten tasa-arvon apulaispääsihteerien vanhempien joukossa – 90 naista ja 90 miestä. Tänään kehotan kaikkia maita tukemaan politiikkoja ja lakeja, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa, kumoavat syrjiviä lakeja, lopettavat naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan, varmistavat seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeudet ja pyrkivät naisten tasa-arvoiseen edustukseen ja osallistumiseen kaikilla aloilla”, Guterres kehotti.

  1. Yleisön osallistuminen ja kansalaisyhteiskunnan tila

”Kansalaisalue kutistuu ympäri maailmaa. Ja kun tämä tila pienenee, samoin tekevät myös ihmisoikeudet. Tukahduttava lait ovat leviämässä, ja ilmaisun-, uskonnon-, osallistumis-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauksia rajoitetaan entistä enemmän. YK ei yksinkertaisesti voi tehdä työtään ilman kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista. Siksi suunnittelemme järjestelmän, joka kattaa strategian kansalaisalueiden edistämiseksi ja suojelemiseksi ja lisäämme ponnisteluja kansalaisyhteiskunnan voimaannuttamiseksi”, Guterres julisti.

  1. Tulevien sukupolvien oikeudet.

”Ilmastokriisi on suurin uhka ihmiskunnan säilymiselle ja uhkaa jo ihmisoikeuksia ympäri maailmaa. Se uhkaa joidenkin jäsenvaltioiden, etenkin pienten saarten ja kehitysmaiden selviytymistä. Lapsillamme ja lapsenlapsillamme ei tule olemaan samaa määrää oikeuksia, jos emme toimi. Ja voimme kuulla heidän äänensä jo tänään rohkeiden nuorten äänien kautta”, Guterres muistutti.

  1. Kollektiivinen toiminta

”Multilateraalisuuden on oltava osallistavampaa, verkostoituneempaa ja asetettava ihmisoikeudet ytimeensä. Käytämme jokaisen mahdollisuuden olla yhteydessä eri sidosryhmiin, etenkin jäsenvaltioihin, tukien tehostetusti tärkeitä ihmisoikeuslaitoksia” Guterres vannoi.

  1. Ihmisoikeuksien uudet rintamat

”Digitaaliaika on avannut uusia rintamia ihmisten hyvinvoinnille, tiedolle ja etsinnälle. Uutta tekniikkaa käytetään silti liian usein oikeuksien ja yksityisyyden loukkaamiseen valvonnan, sorron, online-häirinnän ja vihan kautta. Niitä käyttävät myös terroristit ja ihmiskauppiaat” muistutti Guterres.

Guterres muistutti, että ”ihmisoikeudet ovat jokaisen ihmisen syntymäoikeus ja ne ovat jokaisen maan etujen mukaisia. Ne takaavat vakauden. Ne rakentavat solidaarisuutta. Ne edistävät osallisuutta ja kasvua.” Hän päätti puheenvuoronsa toiveella: ”Tehdään yhdessä työtä toteuttaaksemme ihmiskunnan korkein tavoite – kaikkien ihmisten kaikki ihmisoikeudet”

Voit lukea koko YK:n pääsihteerin puheen täältä tai katsoa sen täältä.

Voit lukea lisää 43. istuntosessiosta täältä.

Kuva: UN Photo/Jean-Marc Ferré

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta