Ihmisoikeuksien päivä 2020: elpyen parempaan

Kansainvälistä Ihmisoikeuksien päivää vietetään 10. joulukuuta. Tänä vuonna keskiössä on COVID-19-pandemiasta elpyminen ja ihmisoikeuksien keskeisyys elvytysponnisteluissa.

”COVID-19-pandemia on vaikuttanut erityisen paljon kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, kuten eturintamassa työskenteleviin, iäkkäisiin ihmisiin, eritysitä tukea tarvitseviin, naisiin, tyttöihin ja vähemmistöihin”, YK:n pääsihteeri António Guterres sanoo ihmisoikeuksien päivänä.

”Vaikuttavina tekijöinä ovat köyhyys, eriarvoisuus, syrjintä, luonnon tuhoutuminen ja ihmisoikeusrikkeet, jotka ovat tehneet yhteiskunnistamme hauraita” hän sanoo.

10. joulukuuta vietettävä päivä on tilaisuus korostaa ihmisoikeuksien merkitystä maailman uudelleenrakentamisessa. On valtava tarve globaalille solidaarisuudelle, koska olemme kaikki kytköksissä toisiimme ja ihmiskunnan kohtalo on yhteinen.

”Stand Up for Human rights” kehotuksen mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteena on saada suuret joukot yhdistämään voimansa vahvistaakseen tarvittavaa muutosta.

”Ihmisten ja heidän oikeuksiensa on oltava elpymisen keskiössä. Tarvitsemme universaalin ja oikeuksiin perustavan pohjan, johon kuuluu esimerkiksi terveydenhoito, joka kattaa kaikki ihmiset. Siten, voimme kukistaa tämän pandemian ja suojautua myös tulevaisuudessa”, YK:n pääsihteeri sanoo.

Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä koronan jälkeisessä maailmassa

Kaikenlainen syrjintä tulee kitkeä. Esimerkiksi rakenteellinen syrjintä ja rasismi ovat ruokkineet COVID-19 kriisiä. Tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat koronanjälkeisen maailman keskeisiä vaatimuksia.

Kriisistä toipumiseksi meidän tulee puuttua eriarvoisuuksiin. Voidaan puhua eriarvoisuuden pandemiasta. Tulee suojella taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia. Tarvitsemme uudenlaisen yhteiskuntasopimuksen tätä uutta aikakautta varten.

Solidaarisuus on

avainasemassa, sillä olemme kaikki tässä yhdessä. Jokaisella on oma roolinsa koronanjälkeisen maailman uudelleenrakentamisessa. Sellaisessa uudelleenrakentamisessa, että maailmasta tulee parempi nykyisille ja tuleville sukupolville. Yksilöillä, hallituksilla, kansalaisyhteiskunnilla, ruohonjuuritason toimijoilla ja yksityisellä sektorilla on oma roolinsa ja vastuunsa. Meidän on varmistettava, että kaikkein eniten kärsineet ja haavoittuvimmat ovat mukana ja osallisina uudelleenmäärittelyssä.

Tarvitsemme kestävää kehitystä ihmisten ja planeettamme vuoksi. Ihmisoikeudet, Agenda 2030 ja Pariisin sopimus ovat elpymisen kulmakiviä, jotta ketään ei jätetä ulkopuolelle.

Pandemia heikentää ihmisoikeuksia.

”Pandemiaa on käytetty keinona ja tekosyynä heikentää ihmisoikeuksia esimerkiksi kovan käden turvatoimien ja kansalaisyhteiskunnan ja vapaiden tiedotusvälineiden tukahduttamisen ja hiljentämisen tavoin”, Guterres sanoo.

Ihmisoikeuspäivää vietetään joka vuosi 10. joulukuuta. Se on päivä, jolloin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Julistus on saatavilla yli 500 kielellä. Se on käännetyin asiakirja koko maailmassa.

Naiset olivat keskeisessä roolissa yleismaailmallisen julistuksen hyväksymisessä. Eleanor Roosevelt tunnetaan parhaiten vaikuttajista. Tämä kuva on lehdistötilaisuudesta liittyen YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) istuntoon. Vasemmalta oikealle: Angela Jurdak (Libanon), Fryderyka Kalinowski (Puola), Bodgil Begtrup (Tanska), Minerva Bernardino (Dominikaaninen tasavalta) ja Hansa Mehta (Intia). New York , Toukokuu 1946. YK:n valokuva.

Lue lisää:

https://unric.org/fi/ihmisoikeudet-ovat-uhattuna-maailmanlaajuisesti-sanoo-ykn-paasihteeri/

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx

https://www.un.org/en/observances/human-rights-day/know-your-rights

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta