A-Ö Verkkosivun hakemisto

Ilmansaasteet tappavat vuosittain seitsemän miljoonaa ihmistä

Entä jos voisimme nähdä ilmansaasteet, jotka tappavat vuosittain yli seitsemän miljoonaa ihmistä, eli enemmän kuin Tanskan ja Islannin yhteenlasketun väkiluvun verran. Saisiko se meidät toimimaan?

Maailmanlaajuisesti yhdeksän kymmenestä ihmisestä hengittää saastunutta ilmaa.

Seitsemäs syyskuuta 2020 kokoonnutaan maailmanlaajuisesti yhteen tunnustamaan ensimmäistä kertaa YK:n kansainvälistä päivää puhtaan ilman puolesta.  Vuoden 2020 teemana on ”Puhdas ilma kaikille”.

Ilmansaasteet ovat nyt suurin ympäristöuhka terveydelle, mutta uhka on silti estettävissä. Ilmansaasteet ovat osatekijöitä sydänsairauksissa, aivohalvauksissa ja keuhkosyövissä. Ilmansaasteet uhkaavat myös taloutta, ruokaturvallisuutta ja ympäristöä.

“Kuten koronavirus on osoittanut, tulee maailmanlaajuisesti kohdentaa merkittävämpää huomiota ilmansaasteisiin, jotka osaltaan myös lisäävät koronapandemiaan liittyviä uhkia”, sanoo YK:n pääsihteeri António Guterres viestissään puhtaan ilman päivänä.

Saastunut ilma vaikuttaa haitallisesti ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja elämänlaatuun ylipäätään. Ilmanlaatua parantamalla toteutetaan terveys-, kehitys- ja ympäristöhyötyjä. Ympäristöterveys liittyy erottamattomasti ihmisten terveyteen.

Yhdistyneet Kansakunnat kehottaa kaikkia hallitusten, suuryritysten, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja yksityishenkilöiden ryhtyvän toimiin ilmansaasteiden vähentämiseksi ja elämäntapojemme muuttamiseksi.

”Tänään, 7. syyskuuta, vietetään ensimmäistä kansainvälistä puhtaan ilman päivää. Toimitaan yhdessä paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi ja puhtaan ilman mahdollistamiseksi. ”

Kertokaa meille teoistanne ilmanlaadun parantamiseksi käyttämällä hashtagia #cleanairforall

Uusimmat artikkelit

Sauli Niinistö YK:n yleiskokouksessa: Oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä sopimuksia ei...

Koronapandemian vuoksi YK:n 75. yleiskokous järjestetään pääosin virtuaalisesti. Maailman johtajat kokoontuvat yhteen ennakkoon lähetettyjen...

Toimintarajoitteisten henkilöiden oikeuksien edistäminen

YK edistää eturintamassa tasa-arvoa ja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden osallisuutta sosiaalisissa, taloudellisissa ja poliittisissa elämän...

UNICEF ja sosiaalisen median sovellukset yhdessä verkkokiusaamista vastaan

UNICEF on yhdessä sosiaalisen median yritysten kanssa toteuttanut kampanjan verkkokiusaamisen estämiseksi. Nuorten ja asiantuntijoiden...

Covid-19: Guterresin mukaan nationalismia ja populismia voidaan pitää epäonnistuneina

YK:n pääsihteerin mukaan maailma on kohtaamassa uudelleen vuoden 1945 tilanteita ja tapahtumia. Hänen mukaansa...

Ihmiset ympäri maailmaa puhuvat tasa-arvon, solidaarisuuden ja kestävän kehityksen...

YK:n toteuttaman kyselyn mukaan 87% miljoonasta vastaajasta kokee, että maailmanlaajuinen yhteistyö on avainasemassa nykypäivän...

António Guterresin viesti koronaviruksesta