Jotta kestävä rauha saavutetaan, naiset ovat avainasemassa

1.11.2019 – Kun monipuolinen joukko naisia osallistuu rauhanneuvotteluihin, rauhansopimusten laatu ja kestävyys kasvaa, osoittaa UN Womenin kokoama data. Tämän lisäksi, jos naisia on mukana allekirjoittamassa rauhansopimuksia, on suurempi todennäköisyys, että ne pannaan täytäntöön.

Kuitenkin, naiset ympäri maailmaa ovat yhä suljettuna rauhanneuvotteluiden ja poliittisten prosessien ulkopuolelle, johtuen syrjivistä laeista, sosiaalisista stereotypioista ja institutionaalisista esteistä. Vaikka naisten rooli on ehdottoman tärkeä rauhan välittämisessä ja sen ylläpitämisessä, heidän osallistumisensa on harvoin näkyvää.

YK:n turvallisuusneuvosto piti vuotuisen kokoontumisensa 29. lokakuuta liittyen naisten rooliin turvallisuuskysymyksiä käsitellessä. Tämän vuoden teemana oli ”Towards the successful implementation of the Women, Peace and Security Agenda: Moving from the commitments to accomplishments in preparation for the commemoration of the 20th anniversary of the United Nations Security Council Resolution 1325”.

Turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 on äärimmäisen tärkeä merkitys: se hyväksyttiin vuonna 2000, ja se virallisesti vahvistaa sodankäynnin muuttuvan luonteen, jossa siviilit ovat entistä useammin uhreina, ja naisilla ei ole pääsyä neuvottelupöytiin rauhanprosesseissa. Päätöslauselma käsittelee erityisesti sitä, kuinka konfliktit ja sodat vaikuttavat naisiin ja tyttöihin eri tavalla, ja tunnustaa naisten tärkeän roolin rauhanrakentamisessa. Tämän lisäksi, päätöslauselma vahvistaa sen, että ponnistelut rauhaa ja turvallisuutta kohti ovat kestävämpiä, kun niissä on mukana naisten panostus niin konfliktien ehkäisyssä, hätäavun perille toimittamisessa kuin kestävän rauhan luomisessakin.

YK:n pääsihteeri António Guterres vaati kokouksessa, että Naiset, Rauha ja Turvallisuus -agendan on jatkuttava YK:n yhtenä pääprioriteettina. Guterres kuitenkin huomautti, että vaikka asialle löytyy paljon tukea ja yhteisymmärrystä, muutos ei ole ollut tarpeeksi nopea. ”Sanat eivät aina muutu teoiksi, jotta muutos tapahtuisi ympäri maailmaa”. Guterres myös korosti seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan yleisyyttä sodankäynnin välineenä, ja kuinka tästä selvinneet usein jäävät ilman oikeutta ja tukea.

Guterres ei kuitenkaan ollut täysin toivoton antaessaan positiivisia esimerkkejä muutoksesta, jotta rauhanprosessit olisivat entistä inklusiivisempia – naisia on nykyään mukana rauhankeskusteluissa niin Jemenissä, Guinea-Bissaussa kuin Syyriassakin.

Lue täältä lisää UN Womenin roolista ja täältä YK:n rauhanturvajoukkojen panoksesta, jotka molemmat pyrkivät siihen, että naisia kuunnellaan enemmän rauhanneuvotteluissa ja rauhanrakentamisessa.

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta