A-Ö Verkkosivun hakemisto

Kansainvälinen demokratian päivä

Vaikka COVID-19 -kriisi on johtanut suuriin haasteisiin maailmanlaajuisesti, uusi mullistus Euroopassa muistuttaa maailmaa siitä, että demokraattiset perinteemme ovat edelleen jatkuvasti uhattuina. Itse asiassa, nyt enemmän kuin koskaan demokratia on vähenemässä, kansanvalta kutistumassa ja epäluottamus sekä disinformaatio kasvussa. Samoin myös toimittajien ja mediatyöntekijöiden vapauteen kohdistuvat uhat kasvavat päivä päivältä.  

Tänä vuonna kansainvälinen demokratian päivä korostaa lehdistönvapauden merkitystä ja rauhan sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Vapaat, riippumattomat ja moniarvoiset tiedotusvälineet voidaan nähdä demokratian avaintekijöinä, sillä niiden voimalla pidetään yleisö ajan tasalla yleistä etua koskevista asioista. Tämän avulla kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sekä vaatia hallituksia tilivelvollisiksi. Kun taas jos tiedotusvälineiden vapaudet ovat uhattuina – tiedonkulku voidaan tukahduttaa, vääristää tai katkaista kokonaan. Toimittajat ympäri maailman kohtaavat yhä useammin rajoituksia kyvyilleen toimia vapaasti ja tällä on vakava vaikutus ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja kehitykseen.  

YK:n pääsihteeri António Guterresin kansainvälisen demokratiapäivän videoviestissä painotetaan, että demokratia ei voi selviytyä ilma vapaata lehdistöä, sananvapautta. 

2022 tapahtuma 

Vuoden 2022 tapahtuma kansainvälisen demokratiapäivän kunniaksi YK:n kumppanuustoimisto on päättänyt tehdä yhteistyötä YK:n demokratiarahaston kanssa järjestääkseen keskustelun SDG-studiossa osana SDG Roundtable –sarjaa. Keskustelu osoittaa myös sen, miksi median vapauden suojelu on tärkeä osa tervettä demokratiaa. Tämän lisäksi ehdotetaan ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteelle 16, Rauha, oikeus ja vahvat instituutiot – saavuttamiseksi ja keskustella näistä aiheista.  

Vähenevä lehdistönvapaus 

Journalistit YK:n lehdistötilaisuudessa
Kuva: UN Photo/Laura Jarriel

Yritykset hiljentää toimittajia ovat päivä päivältä röyhkeämpiä ja he joutuvatkin maksamaan usein kovimman hinnan. Kuluneiden viiden vuoden aikana (2016-2021) UNESCO on tallentanut 455 toimittajan murhat, jotka ovat joko kuolleet työssään tai työnsä vuoksi. Lisäksi edellisten viiden vuoden aikana 85% väestöstä on kokenut lehdistönvapauden heikkenemisen maassaan.  

Kansalaisyhteiskunnan merkitys nähdään merkittävänä kestävän kehityksen saavuttamisessa. Sen merkitys on välttämätöntä vapaiden, riippumattomien sekä moniarvoisten tiedotusvälineiden takaamisessa, pääsihteeri korostaa yhteisessä agendassamme 

Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 10 vuotta toimittajien turvallisuutta ja rankaisemattomuutta koskevasta YK:n toimintasuunnitelmasta.  Täytäntöönpanon vahvistamisessa on kuitenkin tehtävä vielä enemmän toimittajien suojelemiseksi ja rankaisemattomuuden puolesta. 

Taustaa 

Kansainvälinen demokratiapäivä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella demokratian tilaa maailmassa. Demokratia on yhtä lailla prosessi kuin tavoite, johon tarvitaan  kansainvälisen yhteisön, kansallisten hallintoelinten, kansalaisyhteiskunnan sekä yksilöiden täysimääräistä osallistumista sekä tukea. Tällöin demokratian ihanteesta voidaan tehdä todellisuutta, josta kaikki pystyisivät nauttimaan kaikkialla.  

Sananvapaus on perusoikeus, joka on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artiklaan. Valitettavasti edelleen on hallituksia ja valtaa käyttäviä, jotka löytävät monia tapoja estää sen toteutumista.  

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artiklassa todetaan: “Jokaisella on oikeus pitää mielipiteensä ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus pitää mielipiteitä häiritsemättä sekä oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoa sekä ajatuksia kaikkien tiedotusvälineiden kautta rajoista riippumatta.” 

Lue alkuperäinen artikkeli YK:n virallisilta sivuilta

Kansainvälisen demokratiapäivän tarkoitus, aiempi postaus.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta