Parlamentit: Demokratian peruskivi

Vahvat parlamentit ovat demokratian peruskivi. Ne edustavat kansan ääntä, säätävät lakeja, keräävät varoja käytäntöjen toteuttamiseen ja pitävät hallituksia vastuussa. Parlamentarismin päivää vietetään 30. kesäkuuta, koska ne ovat tärkeitä YK:n kumppaneita työskennellessään rauhan, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tänä päivänä vuonna 1889 perustettiin parlamenttien välinen liitto (IPU). Se on maailmanlaajuinen parlamenttien välinen järjestö.

Päivä perustettiin vuonna 2018 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmalla. Päivänä juhlistetaan maailman parlamentteja ja sitä, miten parlamentaarinen järjestelmä auttaa parantamaan ihmisten jokapäiväistä elämää.

Parlamenttien tehtävä

Parlamentit pyrkivät varmistamaan, että käytännöt hyödyttävät kaikkia ihmisiä, etenkin heikoimmassa asemassa olevia yksilöitä. Ne myös yhdistävät kansainväliset ja kansalliset asiat ja tavoitteet, jotta allekirjoitetut sopimukset tulevat käytäntöön.

Parlamenteilla on tärkeä rooli kestävän kehityksen toimintaohjelman eli Agenda 2030 käyttöönotossa. IPU työskentelee läheisessä yhteistyössä parlamenttien kanssa, jotta niiden valmiuksia kehitetään.

Parlamenttien välisessä unionissa on 143 jäsentä. Sen tehtävä on yhdistää maailman parlamentit kehittämään avoimuutta, vastuullisuutta ja osallistumista. IPU on mukana YK:n toiminnassa edistämässä rauhaa, turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä.

Parlamentit ja kehitystavoitteet

Kuva: YK/Eric Kanalstein

Parlamenteilla ja parlamentaarisilla järjestöillä oli aktiivinen rooli vuoden 2015 kehityskeskusteluiden neuvotteluissa. Ne kannattivat voimakkaasti esimerkiksi demokraattiseen hallintotapaan liittyvien tavoitteiden sisällyttämistä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden tavoite 16 on kohdistettu edistämään rauhanomaisia ja mukaanottavia yhteiskuntia kestävän kehityksen takaamiseksi. Tavoite myös pyrkii takaamaan oikeudet kaikille ihmiselle, sekä vastuullisten instituutioiden rakentamisen kaikilla tasoilla kaikkialla.

Agenda 2030:n viimeistelemisen jälkeen YK, kansalliset parlamentit ja parlamentaariset järjestöt ovat yhdessä keskittyneet varsinaiseen toteuttamiseen.

Nuorten osallistuminen

Tulevat sukupolvet tulevat elämään nyt tehtyjen poliittisten valintojen mukaisesti. On siksi aivan oikein, että nuorilla on paikka päätöksentekopöydässä. Nuoret ovat tästä huolimatta aliedustettuina parlamenteissa ympäri maailmaa.

Nuorten näkökulmat, ideat, kyvyt ja energia ovat elintärkeitä vastaamaan moniin kansainvälisiin haasteisiimme.

On aika varmistaa, että maailman parlamentit ottavat vastaan uuden sukupolven. Vuonna 2021 myös IPU:n jäsenet juhlivat kansainvälistä parlamentarismipäivää nuorten vaikutusmahdollisuuksiin keskittyvillä tapahtumilla.

Katso tämä IPU:n video, jossa kansanedustajat rohkaisevat nuoria politiikkaan:

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta