Koti on enemmän kuin katto pään päällä

Tänään 5. syyskuuta vietetään maailman elinympäristöjen päivää. Tänään alkaa myös viisi viikkoa kestävä kampanja, joka kantaa nimeä ”koti kaikille”. Kampanjan tarkoituksena on aikaansaada toimia, jotta ihmisten asuinolosuhteet paranisivat. Kampanjassa korostetaan, että pelkkä katto pään päällä ei riitä. On kyse ihmisoikeudesta, sillä asuinolot vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi terveyteen, turvallisuuteen, osallisuuteen, hyvinvointiin ja yksilön kokemaan omanarvontuntoon.

Viisi viikkoa kestävän kampanjan yhteydessä tanskalainen elokuvatuottaja Boris B. Bertram jakaa toteuttamansa dokumenttielokuvan nimeltä “The Human Shelter” globaaille yleisölle. Dokumenttielokuvassa käsitellään asunnon ja kodin merkitystä ihmisille ja yhteisöille, ja se tarjoaa oivan mahdollisuuden peilata aihetta ja käydä sen tiimoilta vuoropuhelua.

‘The Human Shelter’ dokumenttia on kuvattu eri puolilla maailmaa, mikä tarkoittaa, että elokuvassa on edustettuna erilaisia asuinolosuhteita ja kontekstit ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti monimuotoisia. Elokuva edustaa eräänlaista inspiroivaa tutkimusmatkaa, jonka yhteydessä selvitetään mitä koti ihmisille merkitsee ja mikä oikeastaan luo kodin. Elokuvassa käsitellään monenlaisia ihmiselämän ulottuvuuksia. Elokuvan kohteina ovat Mosulin ulkopuolella oleva pakolaisleiri, hökkelikylä Lagosissa, Kuuden neliömetrin kokoinen asunto metropolissa Tokiossa ja NASA:n mars stimulaatioalue Havajilla. Ohjaaja vierailee myös saamelaiskylässä pohjoisella napapiirillä poropaimenten vieraana.

“Elokuvan on tarkoitus yllättää katsoja. Elokuvaa tehdessäni kohtasin ihmisiä, jotka asuvat keskellä ei mitään ja kertovat runollisesti, että kokevat asuvansa maailmassa, joka muuttuu koko ajan. Se on mielestäni inspiroivaa”, ohjaaja kertoo.

Ikea on ollut mukana rahoittamassa projektia. Elokuva on ikään kuin lopputulema kaksi vuotta kestäneestä maailmanlaajuisesta tutkimusmatkasta. Elokuvataiteen kautta tarjotaan mahdollisuus aiheen syvempään pohtimiseen. Elokuva kysyy ja laittaa miettimään.

Elokuva on vapaasti katsottavissa 5.6- lokakuuta Youtube kanavalla ”UN-Habitat’s”.

Koronapandemian myötä on vahvistunut käsitys siitä, että kodilla on suurempi merkitys, kuin katto pään päällä. Siinä, että koti on asianmukainen, on nyt enemmissä määrin kyse elämästä ja kuolemasta. Viruksen levitessä ihmisiä on kehotettu pysymään kotona, mutta tämä yksinkertainen ohje osoittautuu haastavaksi heille, joilla ei ole asianmukaista kotia.

On arvioitu, että jo ennen pandemian alkua noin 1,8 miljoonaa ihmistä asui maailmanlaajuisesti slummeissa, riittämättömissä asuinolosuhteissa ja kodittomina. Noin kolmella biljoonalla ihmisellä ei ole mahdollisuutta käsien pesuun.

”Nyt tarvitaan toimia, jotta vähävaraisille perheille ja heikossa asemassa oleville ihmisille voidaan taata toimivia asumisratkaisuja, jotka myös turvaavat ihmisten keskeisimmät asumiseen liittyvät perustarpeet, kuten veden saatavuuden, jätehuollon, kuljetuspalvelut” YK:n pääsihteeri António Guterres sanoo viestissään maailman elinympäristöjen päivänä.

”Jotta tähän tarpeeseen voidaan vastata, tarvitaan enemmän kuin 96,000 asuinkohdetta päivittäin. Tämän tulee olla osa vihreää siirtymää.”, hän lisää.

Rakenteellinen eriarvoisuus on korostunut pandemian seurauksena. Vähemmistöt, alkuperäiskansan edustajat ja maahanmuuttajat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja joutuvat tavanomaisempaa suuremmalla todennäköisyydellä elämään epäsuotuisissa asuinolosuhteissa ja kokemaan esimerkiksi kodittomuutta tai elämää liian täyteen ahdetussa asumismuodossa.asunto keskellä ei mitään

ILO:n mukaan 55%, noin neljä biljoonaa, ihmistä mailman väestöstä ei ole minkään sosiaalisen suojelun piirissä.

Asuminen on ihmisoikeus ja moottori monien muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Katso dokumentti täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCxkn7WqOdNdNB3AfG65NQ_A

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta