Koulutus on ihmisoikeus!

24.1.2020 – Koulutus on ihmisoikeus ja avain kestävälle kehitykselle. Kuitenkin, kun vietämme tänään kansainvälistä koulutuksen päivää, maailma kohtaa edelleen haasteita yleismaailmallisen koulutuksen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että maat eivät voi onnistua sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja köyhyyden poistamisessa – ja näin ollen, miljoonat lapset, nuoret ja aikuiset eivät pysty saavuttamaan koko potentiaaliaan.  

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2018 yksimielisesti päätöslauselman, joka julisti 24. tammikuuta kansainväliseksi koulutuksen päiväksi. Tällä yleiskokous unnusti, että on tärkeää pyrkiä varmistamaan osallistava ja tasapuolinen korkealaatuinen koulutus ja elinikäiset mahdollisuudet kaikille.

Tämän vuoden kansainvälisen koulutuspäivän teema on ”Oppiminen ihmisten, planeetan, vaurauden ja rauhan vuoksi”. ”Ihmisten vuoksi”, koska koulutus on sekä henkilökohtaisen että yhteisöllisen kehityksen ydin; ”planeetan vuoksi”, koska oppimisella olla merkittävä osa muutoksessa, jota tarvitaan ympäristöystävällisempien yhteiskuntien toteuttamiseksi; ”vauraus vuoksi”, koska koulutus parantaa työmahdollisuuksia, lisätä köyhimpien tuloja ja vähentää eriarvoisuutta; ja ”rauhan vuoksi”, koska koulutus on edellytys poliittiselle osallistumiselle ja demokratian puolustamiselle.

Lasten ja nuorten oikeutta koulutukseen loukataan tällä hetkellä kaikkialla maailmassa. Itse asiassa, noin 265 miljoonalla lapsella ja nuorella ympäri maailmaa ei ole mahdollisuutta päästä kouluun tai suorittaa sitä loppuun, ja maailmassa 617 miljoonaa lasku- ja lukutaidotonta lasta ja nuorta. Lisäksi alle 40% tytöistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa suorittaa ala-asteen loppuun ja noin neljä miljoonaa lasta ja nuorta pakolaista ei ole koulun piirissä.

Lasten oikeus koulutukseen todetaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 26. artiklassa, jossa vaaditaan ilmaista ja pakollista peruskoulutusta. Vuonna 1989 hyväksytyssä lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määrätään myös, että maiden on annettava kaikille mahdollisuus korkeamman asteen koulutukseen

Lisäksi osallistava ja tasapuolinen laadukas koulutus on myös välttämätön edellytys kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen onnistumisen kannalta. Erityisesti tavoitteen 4. tavoitteena on ”varmistaa osallistava ja tasapuolinen laadukas koulutus ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille” vuoteen 2030 mennessä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta