Joka kymmenes lapsi

Keskimäärin joka kymmenes lapsi maailmassa on ollut lapsityövoimaa. Lapsityövoima vaikuttaa negatiivisesti lapsen koulutukseen, kehitykseen ja terveyteen. Tänä vuonna maailman lapsityövoiman vastaisena päivänä Yhdistyneet kansakunnat keskittyy edistämään kansainvälistä pyrkimystä kokonaan poistaa lapsityövoiman käyttö maailmasta. 

Lapset lasketaan lapsityövoimaksi, jos he ovat liian nuoria työhön, tai jos heidän työnsä vaarantaa fyysisen, henkisen, sosiaalisen tai koulutuksellisen kehityksen.

Kansainvälinen työjärjestö (ILO)

Kuva: G.M.B. Akash

Vuonna 2002 Kansainvälinen työjärjestö (ILO) juhli ensimmäistä kertaa maailman lapsityövoiman vastaista päivää, jotta ihmiset tiedostaisivat ongelman.

Suurin osa YK:n jäsenmaista on sitoutunut poistamaan vakavan lapsityövoiman käytön. Maat ovat myös ottaneet käyttöön työnteon ikärajan, jonka avulla vältetään liian nuorten ihmisten käyttöä työvoimana.

YK on myös ottanut käyttöön erillisen lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jolla taataan oikeudet kaikille lapsille maailmassa.

Joka kymmenes lapsi on työvoimaa

Viimeisimmän tiedon mukaan lapsityövoiman käyttö on pitkästä aikaa kääntynyt kasvuun. Koronakriisi on erityisesti vaikuttanut asiaan, sillä monet haavoittuvat ryhmät ovat pandemian vuoksi erityisten haasteiden edessä. Koulujen sulkemiset ovat lisänneet lasten käyttöä työelämässä koulunkäynnin sijaan.

Uusi UNICEF:in ja ILO:n raportti kertoo, että lapsityöläisten määrä vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa. Määrä on siis kasvanut, sillä neljä vuotta sitten työläisiä oli 8,4 miljoonaa vähemmän.

Vähiten kehittyneissä maissa jopa joka neljäs 5-17-vuotiaista lapsista ovat työssä, mikä vahingoittaa heidän kehittymistään.

Tavoitteet 4 ja 8

YK:n kestävän kehityksen tavoite 4 esittää, että laadukas koulutus on elämän perusta. Kaikilla tytöillä ja pojilla pitäisi olla samat oikeudet päästä kouluun, jonka pitäisi olla ilmaista.

Kun läpset ovat työvoimaa, heidän koulunkäyntinsä, terveytensä ja tulevaisuutensa vaaraantuu. Jotkut jopa menettävät henkensä ja työskentelevät vaarallisissa olosuhteissa päivittäin. Monia käytetään hyväksi, eivätkä he saa tarpeeksi tai mitään korvausta tekemästään työstä.

Kestävän kehityksen tavoite 8 korostaa hyvän työn ja talouskasvun tärkeyttä. Se myös pyrkii postamaan pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan. Tavoite 8.7 peräänkuuluttaa kaiken lapsityövoiman poistoa vuoteen 2025 mennessä.

Tekojen viikko

Jokaisella lapsella on oikeus elää vapaana ja turvassa. Tänä vuonna keskitytään siis poistamaan lapsityövoiman käyttö maailmasta.

Tämän vuoden juhlapäivä on ensimmäinen sitten yleissopimuksen vahvistamisen jälkeen. Asia on ajankohtainen erityisesti koronakriisin vuoksi, sillä kriisi uhkaa pyyhkiä pois vuosien kehityksen asian saralla.

”Tekojen viikko” julkaistaan juhlapäivänä eli 12. kesäkuuta. Päivän aikana käsitellään lapsityövoiman yleisyyttä nykypäivänä, keskustellaan nuorten kanssa asian tiimoilta, ja julistetaan ns. ”2021 Action Pledges”, joiden avulla tuodaan esille tavat, joilla lapsityövoiman poistoa edistetään.

Lisää aiheesta voi lukea täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta