Meriruoho – 10 faktaa uhanalaisesta merikasvista

Meriruoho, jota kutsutaan usein merten ’keuhkoiksi’ on olennainen osa merimaisemaa. Tätä meressä kukkivaa kasvia esiintyy pääasiassa matalissa vesistöissä ja se hallitsee upeaa merieläimistöä, joka hyödyttää elämää sekä veden ylä- että alapuolella monin eri tavoin.

Kuitenkin entistä useammin kasvi on uhattuna. Korostaakseen sen tärkeää roolia Yhdistyneet Kansakunnat viettää virallisesti ensimmäistä kertaa Maailman meriruohopäivää 1. maaliskuuta 2023. Alapuolelle olemme koonneet 10 faktaa tästä erityisestä kasvista:

  • Lue vastaava artikkeli alkuperäisenä englanniksi täältä.

1. Meriruohoa löytyy kaikkialta maailmasta tropiikista napapiirille

Meriruoho-Seagrass-Benjamin-l-Jones-Unsplash
Kuva: Benjamin L. Jones/Unsplash

Meriruohoa huojuu lempeästi meren pinnan alla, sitä esiintyy 159 maan rannikkoalueilla kuudessa maanosassa ja sen pinta-alaa on noin 300 000 km2 alueelta. Yli miljardi ihmistä asuu 100 kilometrin säteellä meriruohoniityistä.

2. Maailmassa on 72 erilaista meriruoholajia

Meriruoho ei ole sama asia kuin merilevä. Se kehittyi yli 70 miljoonaa vuotta sitten maaruohosta. Euroopassa esimerkkejä meriruohosta ovat Zostera marina ja Zostera noltii, jotka tunnetaan yleisesti meriruohona. Niitä tavataan useimmiten suojaisilla alueilla, kuten satamissa, suistoissa, laguuneissa sekä lahdissa.

3. Meriruoho on olennaisen tärkeää meren biologiselle monimuotoisuudelle

Merenrantaniityt tarjoavat ravintoa ja suojaa meren eliöille, kuten myös uhanalaisille lajeille, esimerkiksi merihevosille ja kilpikonnille. Kasvi pitää meret puhtaina ja terveinä imemällä haitallisia ravinteita sekä vähentämällä patogeenisten meribakteerien esiintymistä 50 prosentilla. Meriruoho toimii myös happamoitumisen puskurina, joka suojaa haavoittuvia ekosysteemejä ja lajeja, kuten koralliriuttoja.

4. Meriruoho on elintärkeää myös maalla elämälle

Meriruoho saattaa elää veden alla, mutta se ei estä sitä parantamasta elämää maanpinnalla. Meriruohoniityillä on tärkeä rooli rannikkoalueidemme suojaamisessa eroosiolta, myrskyiltä ja tulvilta, sillä ne vaimentavat aaltojen vaikutusta.

Turska-Cod-Hans-Petter-Fjeld
Turska. Kuva: Hans-Petter Fjeld/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

Merenrantaniityillä elää myös monia kaloja, joita syömme, kuten turska ja kolja. Monet teollisuudenalat, esimerkiksi kalastus ja matkailu, ovat riippuvaisia meriruohosta – 20 prosenttia maailman suurimmista kalastusaloista saa suojaa merikasveilta.

Meriruohoa käytetään myös monenlaisten tavaroiden ja palvelujen ainesosana, lääkkeistä materiaaleihin ja elintarvikkeisiin, kuten japanilaiseen sakeen.

5. Meriruoho voi auttaa meitä torjumaan ilmastonmuutosta

Meriruoho auttaa lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sitomalla hiiltä. Vaikka meriruohoniityt peittävät vain 0,1 prosenttia merenpohjasta, ne ovat uskomattoman tehokkaita hiilinieluja ja ne sitovat jopa 18 prosenttia maailman valtamerten hiilestä.

Tampa-Bay-Estuary-Unsplash
Tampa Bay. Kuva: Estuary/Unsplash

6. Meriruohoniityt kuuluvat vähiten suojeltuihin rannikon ekosysteemeihin

Vain 26 prosenttia havaituista meriruohoniityistä kuuluu merensuojelualueisiin, kun taas koralliriutoista 40 prosenttia ja mangroveista 43 prosenttia.

7. Meriruohot ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti 1930-luvulta lähtien

Lähes 30 prosenttia maailmanlaajuisista meriruohoalueista on hävinnyt 1800-luvun lopun jälkeen. Arviolta 7 prosenttia tästä olennaisesta kasvuympäristöstä katoaa vuosittain. Käytännössä tämä vastaa sitä, että jalkapallokentän verran meriruohoa menetettäisiin 30 minuutin välein.

8. Ihmisen toiminta uhkaa meriruohoa

Meriruohoniittyjä uhkaavat pääasiassa kaupunkien, teollisuuden ja maatalouden valumat, rannikoiden kehittäminen, ruoppaukset, sääntelemätön kalastus- ja veneilytoiminta sekä ilmastonmuutos.

9. Meriruoho voi auttaa meitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet

Meriruohon suojelu- ja ennallistamishankkeet liittyvät useisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä ilmastonmuutokseen.

Seagrass-Meriruoho-Benjamin-l-Jones-Unsplash
Kuva: Benjamin L. Jones/Unsplash

10. Maailmanlaajuinen ponnistus meriruohon palauttamiseksi on alkamassa

Osana YK:n Ekosysteemien Ennallistamisen Vuosikymmentä on meneillään maailmanlaajuinen elvytys luontoalueiden toipumiselle. Meriruohon taantumisen kääntäminen laskuun vaatii kansainvälistä panosta. Keniassa meriruohon ennallistamishankkeet etenevät vauhdilla Gazin lahdesta Mosambikin Maputon lahteen sekä Walesissa sijaitsevaan Dale Bayn lahdelle saakka.

Lue aiheesta lisää englanniksi:

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta