A-Ö Verkkosivun hakemisto

Vesi: Elämän elinehto, joka kaipaa suojelua

Vesi on elämän, terveyden ja hyvinvoinnin perusehto. Vettä tarvitaan hyvän hygienian, ruuantuotannon ja kehon kosteustasapainon ylläpitämiseksi. Silti 2,2 miljardia ihmistä maailmassa elävät ilman puhdasta vettä. Kansalaisten ja poliitikkojen täytyy työskennellä yhdessä, jotta vesivarantoja suojellaan, käytetään vastuullisesti ja kierrätetään tehokkaasti. Tulevaisuuden pandemiat voidaan välttää vain, jos kaikilla maailmassa on puhdasta vettä saatavilla.

Maailman veden päivä 22. maaliskuuta juhlistaa veden merkitystä elämälle ja hyvinvoinnille. Vettä tarvitaan maatalouteen, ympäristöön, terveyteen ja kauppaan liittyvissä arkipäivän asioissa. Tämä juhlapäivä luotiin jo vuonna 1992 maapallon huippukokouksen jälkeen edistämään vastuullista vesivarojen käyttöä.

World Water Day
Maailman vesipäivää vietetään maaliskuussa. Kuva: YK.

Makeavesivaroja täytyy suojella, jotta puhtaan ja turvallisen vedensaanti voidaan taata kaikille maapallon asukkaille. Kestämätön vedenkäyttö ja ilmastonmuutos liittyvät toisiinsa, joten ne täytyy ratkoa samaan aikaan. Maailman täytyy ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja käytäntöjä, joiden avulla vesivaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja säästeliäästi. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista kuudes pyrkii ratkomaan nykyisen vedenkäytön ongelmia ja takaamaan kaikkien ihmisten tarvitseman elinehdon saatavuus.

Vedensaannin puute lisää riskejä erityisesti kehitysmaissa. Joka päivä noin 1000 lasta kuolee, koska heillä ei ole tarpeeksi puhdasta vettä. Yhteisöjen terveys ja hyvinvointi ovat uhattuina, kun terveydenhuoltoyksiköillä ei ole saatavilla tarpeeksi vettä ja samalla miljoonilla ihmisillä ei ole pääsyä kunnon käymälöihin. Alla olevasta linkistä löytyy tarkempaa tietoa puhtaan veden maakohtaisesta saatavuudesta:
Home | SDG 6 Data

Huono hygiena ja vedenlaatu
Huono hygienia maailmanlaajuisesti hankaloittaa koronakriisistä elpymistä. Kuva: UNICEF

Veden saannin takaus on elintärkeää, jotta COVID-19 aiheuttama pandemia saadaan kuriin. Käsienpesu saippualla on olennaisessa roolissa viruksen leviämisen välttämiseksi. Pandemioita voidaan välttää vain, jos kaikilla on mahdollisuus pitää huolta hyvästä hygieniasta. Lisää käsienpesun tärkeydestä voi lukea aikaisemmasta uutisesta.

Juhlapäivänä YK:n selvitys vedenkäytöstä julkaistaan. Julkaisun päämääränä on informoida kuluttajia ja poliitikkoja, jotta vettä käytettäisiin säästeliäämmin. On monia tapoja, joilla ihmiset voivat osallistua kampanjoimaan veden tärkeyden puolesta, sillä juhlapäivänä järjestetään virtuaalisia taidenäyttelyitä, julkisia keskusteluja, opetustilaisuuksia, rahankeruutilaisuuksia ja veteen liittyviä retkiä. Lisää päivityksiä juhlapäivään liittyen löytyy UN Water:in Twitteristä. Kaikkien toivotaan osallistuvat taphtumaan ja sen viestin tukemiseen netin välityksellä käyttämällä hashtageja #SafeHands #WORLDWATERDAY.

UN water
UN Water edistää veden suojelua.

Maailman veden päivä liittyy vahvasti muihin YK:n juhlapäiviin, kuten maailman vessapäivään (päämääränä on taata hyvä käymälä kaikille), ja aavikoitumis- ja kuivuuspäivään (tavoitteena on taistella ihmisten aiheuttamaa kuivuutta vastaan). Näiden ja monien muiden juhlapäivien ajankohdat löytyy täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta