Sukupuolten välinen tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä

Kansainvälisenä naistenpäivänä on aika pohtia jo aikaan saatua edistystä, vaatia muutosta ja juhlistaa tavallisten naisten rohkeutta ja päättäväisyyttä sekä muistaa niitä naisia, joilla on ollut merkittävä rooli maassaan ja yhteiskunnassaan.

Maapallo on edistynyt merkittävästi, mutta yksikään maa ei ole saavuttanut sukupuolten välistä tasa-arvoa. Silti 50 vuotta sitten laskeuduimme kuuhun; viime vuosikymmenenä löysimme uudet ihmisten esi-isät ja valokuvasimme mustanaukon ensimmäistä kertaa. Ihmiskunta on edistynyt, mutta tasa-arvoa ei ole saavutettu.

Maailma kehittyy eteenpäin, mutta samanaikaisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi aikamme laajimpia, pysyvimpiä ja haitallisimpia ihmisoikeusrikkomuksia. Lailliset rajoitukset ovat estäneet 2,7 miljardia naista saamasta samoja töitä kuin miehet. Vuonna 2019 alle 25 prosenttia parlamentaarikoista oli naisia. yksi kolmasosaa naista on kokenut sukupuolittunutta fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa. 15 miljoonaa 15-19 -vuotiasta tyttöä on kokenut pakotettua seksiä jossain vaiheessa eläämänsä. 137 naista tapetaan joka päivä oman perheenjäsenen toimensa. 650 miljoonaa naista ja tyttöä naitetaan ennen 18 vuoden ikää. 200 miljoonaa naista on kokenut sukupuolielinten silpomisen.

Tehdään vuodesta 2020 merkittävä naisille ja tytöille joka puolella.

Vuoden 2020 kansainvälisen naistenpäivän teema on: Minä olen sukupuolten tasa-arvo: naisten oikeuksien ymmärtäminen. Teema on linjassa YK-naisten uuden kampanjan kanssa, Sukupolvien tasa-arvo. Kampanja merkkaa Beijingin julistuksen 25. vuosipäivän. Julistus on ollut tähän mennessä kaikista edistyksellisin suunnitelma naisten ja tyttöjen voimaannuttamiselle kaikkialla.

Tänä vuonna juhlistamme myös muita merkittäviä YK-vuosipäiviä, kuten esimerkiksi YK-naisten luomisen 10. vuosipäivää.

Uusi globaali yhteisymmärrys on, että huolimatta jonkinlaisesta edistyksestä, oikea muutos on ollut kivuliaan hidasta suurimmalle osalle maapallon naisista ja tytöistä. Nykyään yksikään maa ei voi väittää saavuttaneensa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lainsäädännössä ja kulttuurissa on yhä monia esteitä muutokselle. Naisia ja tyttöjä yhä aliarvioidaan; he työskentelevät enemmän ja ansaitsevat vähemmän; heillä on vähemmän vaihtoehtoja; he kokevat väkivallan eri muotoja kotonaan ja julkisissa tiloissa. Tämän lisäksi feministien vaikeasti voitettuja etuja uhataan monesta eri suunnasta.

YK:n pääsihteeri António Guterres on painottanut, että sukupuolten välinen tasa-arvo on lopulta kysymys vallasta. Hänen julkaisemassaan mielipidekirjoituksessa Guterres toteaa: ”Naiset jätetään yhä ulkopuolelle huippuviroista, hallituksista, yritysten lautakunnista ja arvovaltaisista palkintoseremonioista. Naispuoliset johtajat ja julkisuuden henkilöt kokevat ahdistelua, uhkauksia ja pahoinpitelyjä sekä netissä että sen ulkopuolella. Sukupuolten välinen palkkakuilu on vain yksi oire sukupuolten valtakuilusta.”

#WithHer on uusi digitaalinen kampanja, jonka Spotlight-hanke julkaisi kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. Kampanjassa on kyse Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden Kansakunnan globaalista kumppanuudesta, jolla pyritään lopettamaan kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta vuoteen 2030 mennessä.

Vuosi 2020 edustaa mahdollisuutta mobilisoida globaalia toimintaa, jolla saavutetaan tasa-arvo ja ihmisoikeudet kaikille naisille ja tytöille.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta