Suomi on loukannut lapsen oikeuksien toteutumista Syyriassa

Ihmiset, jotka asuvat al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa kantavat mukanaan UNICEFin jakamia talvivarusteita. Kuva: UNICEF/Delil Souleiman

YK:n lapsen oikeuksien komitea (Committee on the Rights of the Child, UNCRC) on katsonut ratkaisussaan, että Suomi on epäonnistunut suomalaislasten kotiuttamisessa. Kyseessä on lapset, joita on pidetty vuosia Syyriassa al-Holin leirillä hengenvaarallisissa olosuhteissa. Tämän on katsottu loukkaavan lapsen oikeutta elämään sekä oikeutta olla joutumatta epäinhimillisen tai halventavan kohtelun alaiseksi.  

YK:n lasten oikeuksien komitea (UNCRC) julkaisi päätöksensä tänään käsiteltyään kuuden suomalaislapsen puolesta jätettyä tapausta ja jotka ovat tällä hetkellä Syyrian arabitasavallan koillisosassa sijaitsevalla al-Holin leirillä. Leiri on Syyrian demokraattisten voimien valvonnassa. Lapset syntyivät Syyrian arabitasavallassa ja heidän vanhempansa ovat tehneet yhteistyötä ISIS-terroristiryhmän Da’eshin kanssa.  

Mies kantaa lasta matkalaukussa paetessaan Itä-Ghoutasta vuonna 2018. Kuva: UNICEF/UN0185401/Sanadiki

Koska sukulaiset ovat vieneet asian komitean käsittelyyn vuonna 2019, kolme lapsista on jo saanut lähteä oma-aloitteisesti äitinsa kanssa al-Holin leiriltä Suomeen. Loput kolme lasta, jotka ovat tällä hetkellä 5-6 vuotiaita, ovat edelleen suljetuilla leireillä sodanomaisella alueella.  

Suomella on kyky suojella

Komitea toteaa, että Suomella on kyky suojella Syyrian leireillä olevia suomalaislapsia heidän henkensä välittömältä vaaralta sekä ryhtymä toimenpiteisiin heidän palauttamisekseen tai tarjoamalla konsuliapua.

Komitea on myös katsonut, että lapsien pitkäaikainen säilöönotto henkeä uhkaavissa olosuhteissa riittäisi todisteiksi epäinhimillisistä ja halventavasta kohtelusta. Lisäksi se katsoo, ettei Suomi ole osoittanut ottaneensa lapsiuhrien etua asianmukaisesti huomioon arvioidessaan heidän omaistensa palauttamispyyntöjä.

Komitea kehotti raportissaan Suomea ryhtymään pikaisiin toimiin jäljellä olevien kolmen lapsiuhrin palauttamiseksi. Se myös pyysi Suomea ryhtymään lisätoimenpiteisiin lapsiuhrien elämään, selviytymiseen ja kehitykseen kohdistuvien riskien lieventämiseksi heidän ollessaan Koillis-Syyriassa. 

Komitea toistamiseen käsittelemässä tilannetta Pohjois-Syyriassa

Tämä on jo toinen kerta, kun komitea tarkastelee lasten tilannetta pakolaisleireillä Pohjois-Syyriassa. Komitea on havainnut jo aiemminkin lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen rikkomista kolmessa Ranskaa vastaan nostetussa tapauksessa.  

“Lasten tilannetta leireillä on laajalti raportoitu epäinhimillisiksi ja heiltä on kerrottu puuttuvan perustarpeet, kuten vesi, ruoka ja terveydenhuolto. Näiden lisäksi heillä on välitön hengenvaara”, sanoi komitean jäsen Ann Skelton. “Kehotamme Suomea ryhtymään välittömiin ja päättäväisiin toimiin näiden lasten hengen suojelemiseksi sekä kotiin palauttamiseksi.” Hän lisäsi.  

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta