Puhdas ilma on perusoikeus

Tämän vuoden Kansainvälisen puhtaan ilman puolesta päivän teemana on “The Air we Share”, suomeksi “Ilma, jonka jaamme”. Teema keskittyy ilmansaasteiden ylikansalliseen luonteeseen ja korostaa kollektiivisen vastuun tarvetta. Vaatimuksena on välitön ja strateginen kansainvälinen sekä alueellinen yhteistyö tehokkaampaan ilmansaasteiden lieventämiseen suuntaavasta politiikasta sekä toiminnan toteuttamisesta.  

Kansainvälisen puhtaan ilman päivänä antamassaan viestissään YK:n pääsihteeri Annio Guterres korostaa, että tämän vuoden heinäkuussa YK:n yleiskokous tunnusti yleismaailmallisen oikeuden puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön.  

“Puhdas ilma on ihmisoikeus. Vakaa ilmasto on ihmisoikeus. Terveellinen luonto on ihmisoikeus”, Guterres sanoo.  

Terveydestä ja hyvinvoinnista ekosysteemeihin

Saastunut kaupunkimaisema
Kuva: Amir Hosseini/Unsplash

Pienet, näkymättömät saastehiukkaset tunkeutuvat syvälle keuhkoihin, verenkiertoon ja kehoomme. Nämä epäpuhtaudet aiheuttavat noin kolmanneksen aivohalvauksien, kroonisten hengitystiesairauksien ja keuhkosyövän aiheuttamista kuolemista sekä neljännestä sydänkohtaukseen liittyvistä kuolemista. Maanpinnan otsoni, joka muodostuu monien erilaisten epäpuhtauksien vuorovaikutuksesta auringonvalossa, on myös astman ja kroonisten hengitystiesairauksien aiheuttaja.  

Huonolla ilmanlaadulla on myös suuri vaikutus luontoon. Lyhytikäiset ilmansaasteet (SLCP) ovat niitä saasteita, jotka liittyvät eniten sekä terveysvaikutuksiin että planeetan lähiajan lämpenemiseen. Ne säilyvät ilmakehässä vain muutaman päivän tai jopa muutaman vuosikymmenen, joten niiden vähentämisellä voi olla lähes välittömiä terveys- ja ilmastohyötyjä niille, jotka asuvat paikoissa, joissa tasot laskevat.  

Ennenaikaiset kuolemat 

Ilmansaasteet ovat suurin yksittäinen ympäristöriski ihmisten terveydelle ja yksi tärkeimmistä vältettävissä olevista kuolinsyistä sekä sairauksista maailmanlaajuisesti. Arviolta 6,5 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa (2016) kaikkialla maailmassa johtuu sisä- ja ulkoilman saastumisesta. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä nopeasti, ilmansaasteiden aiheuttamien kuolemantapausten määrä arvioidaan kasvavan yli 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.  

Viestissään YK:n pääsihteeri kehottaa kaikkia maita työskentelemään yhdessä ilmansaasteiden torjumiseksi.  

“Tiedämme mitä voimme tehdä. Investoida uusiutuvaan energiaan ja siirtyä nopeasti pois fossiilisista polttoaineista. Ripeästi siirtyä päästöttömiin ajoneuvoihin ja vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin. Kasvattaa mahdollisuutta puhtaaseen ruoanlaittoon, lämmitykseen sekä viilentämiseen. Jätteiden kierrättämistä polttamisen sijaan. Nämä toimet pelastaisivat miljoonia ihmishenkiä vuosittain, hidastaisivat ilmastonmuutosta ja nopeuttaisivat kestävää kehitystä”, Guterres sanoo.  

Kansainvälinen puhtaan ilman päivä siniselle taivaalle 

Korostaakseen tarvetta lisätä ponnisteluja ilmanlaadun parantamiseksi vähentämällä ilman saastumista, mikä hyödyttää myös ihmisten terveyttä, YK:n yleiskokous päätti nimetä 7. syyskuuta Kansainväliseksi puhtaan ilman päiväksi.  

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta