UNHCR varoittaa välinpitämättömyydestä ja toimettomuudesta pakenemaan joutuneiden ihmisten lukumäärän kasvaessa

Kokonaislukumäärä nousee 120 miljoonaan toukokuuhun 2024 mennessä; konfliktit Sudanista Gazaan ja Myanmariin aiheuttavat uutta pakkosiirtolaisuutta ja vaativat kiireellisiä ratkaisuja.

Pakkomuutto nousi historiallisen korkealle tasolle eri puolilla maailmaa viime ja tänä vuonna, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n vuoden 2024 Global Trends -raportin mukaan. 

Pakenemaan joutuneiden ihmisten kokonaismäärä – 120 miljoonaa toukokuuhun 2024 mennessä – kasvoi jo kahdettatoista peräkkäistä vuotta. Tämä heijastaa sekä uusia ja muuntuvia konflikteja, että epäonnistumista ratkaista pitkään jatkuneita kriisejä. Lukumäärältään maailmanlaajuinen pakkosiirtolaisväestö vastaisi noin Japanin kokoista, 12. suurinta maata maailmassa. 

Sudan keskeinen tekijä

Sudanin tuhoisa konflikti on ollut keskeinen tekijä, joka on kasvattanut pakkomuuton määrää: huhtikuusta 2023 alkaen maan sisäisesti on dokumentoitu yli 7,1 miljoonaa uutta pakenemaan joutunutta, jonka lisäksi 1,9 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Sudanin ulkopuolelle. Vuoden 2023 lopussa yhteensä 10,8 miljoonaa sudanilaista oli joutunut jättämään kotinsa. Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Myanmarissa miljoonat ihmiset joutuivat viime vuonna pakenemaan maan sisällä raakojen taisteluiden tieltä. YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA arvioi, että viime vuoden loppuun mennessä Gazan kaistalla jopa 1,7 miljoonaa ihmistä (75 prosenttia väestöstä) oli joutunut pakenemaan katastrofaalisen väkivallan vuoksi, jotkut useita kertoja. Syyria on edelleen maailman suurin pakolaiskriisi, jossa 13,8 miljoonaa ihmistä on joutunut pakkosiirtymään maan sisä- ja ulkopuolella. 

”Näiden karujen ja kasvavien lukujen takana on lukemattomia inhimillisiä tragedioita. Tämän kärsimyksen on saatava kansainvälinen yhteisö toimimaan kiireellisesti puuttuakseen pakkomuuton perimmäisiin syihin”, sanoi YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi.

Suurin kasvu pakkomuuttoluvuissa tapahtui maansisäisesti konfliktia paenneiden lukumäärässä. Maansisäisen pakkomuuton monitorointiryhmän (Internal Displacement Monitoring Centre) mukaan luku kohosi 68,3 miljoonaan ihmiseen, kasvaen lähes 50 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. 

Valtaosa naapurimaissa

Pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien määrä nousi 43,4 miljoonaan, mukaan lukien UNHCR:n ja UNRWA:n mandaattien piiriin kuuluvat henkilöt. Valtaosa pakolaisista on otettu vastaan oman kotimaansa naapurimaissa. Pakolaisista 75 prosenttia asuu alhaisen ja keskitulotason maissa, jotka yhdessä tuottavat alle 20 prosenttia maailman tuloista.  

Raportista kävi ilmi, että maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa maansisäisesti paennutta ja miljoona pakolaista palasivat kotiinsa vuonna 2023. Nämä luvut osoittavat jonkin verran edistystä kohti pidemmän aikavälin ratkaisuja. Myönteistä on, että uudelleensijoittamisprosessin kautta saapuneiden (kiintiöpakolaisten) määrä kasvoi lähes 160 000:een vuonna 2023. 

Ottaen huomioon Global Trends -raportissa esitetyt 120 miljoonan pakenemaan joutuneen kohtaamat valtavat haasteet, UNHCR on edelleen vankkumattomasti sitoutunut tarjoamaan uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja auttaakseen kodeistaan paenneita ihmisiä heidän sijainnistaan riippumatta. 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta