Valtamerten vuosikymmen

Valtameret

Valtameret, meret ja merten luonnonvarat ovat uhan alla ihmisten aktiiviteettien vuoksi. Jotta ymmärrämme ilmastonmuutosta ja saavutamme kestävän kehityksen tavoitteet, meidän täytyy ymmärtää valtameriämme. Yhdistyneet kansakunnat ovat omistaneet vuodet 2021–2030 valtamerten vuosikymmenelle ja tutkimukselle. Vuosikymmenen päämääränä on lisätä tietoisuutta, parantaa tutkimusta ja auttaa valtamerten suojelussa. Valtamerten vuosikymmen antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ihmisille ympäri maailmaa työskennellä yhdessä, jotta valtamertemme tutkimus ja tietoisuus lisääntyy.

Meri
Valtameret ovat tärkeitä meille ihmisille, mutta niistä tiedetään suhteellisen vähän. Kuva: Silas Baisch/Unsplash.

Valtamerten hyvinvointi

Kestävän kehityksen tavoitteista neljästoista eli vedenalainen elämä keskittyy suojelemaan valtameriä, meriä ja merten luonnonvaroja. Tavoite ajaa kestävää talouskasvua, köyhyyden vähentämistä, ruokaturvaa, sekä kestävien elinkeinojen luomista.

Valtameret, meret ja merten luonnonvarat ovat uhan alla, mikä estää niitä tarjoamasta elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Näihin uhkiin lasketaan ilmastonmuutos, merten saastuminen, kestämätön resurssienkäyttö, fyysiset muutokset ja merialueiden elinympäristöjen tuhoaminen.

Merien ja niiden resurssien tuhoaminen vaikuttaa negatiivisesti myös ihmisten hyvinvointiin ympäri maailmaa. Meret vaikuttavat elämäämme monin tavoin. Valtameret imevät itseensä noin 90% päästöihin liittyvästä lämmöstä. Päästöjen aiheuttama lämpö siis vaikuttaa valtameriimme erityisen paljon. Samaan aikaan valtameret toimivat maamme termostaattina ja liukuhihnana, vaikuttaen samalla ilmastoon.

Ocean Decade
YK tukee merten tutkimusta ns. valtamerten vuosikymmenen kautta. Kuva: YK.

Valtameriin liittyvä tiede

Maailman valtamerien hyvä kunto ja monimuotoisuus on tärkeää, koska ihmiskunta on riippuvainen valtamerien resursseista ja palveluista.

Meidän yhteinen valtameremme on elämää tukeva järjestelmä, mutta silti siitä tiedetään hyvin vähän. Merialueiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat. Vaikka meret ovat tärkeitä, tutkimusta ei ole rahoitettu tarpeeksi, eikä se ole tasapuolisesti jakautunutta ympäri maailmaa. Yhteensä 45 maata olivat vastuussa 82% valtameriin liittyvästä tutkimuksesta vuosina 2010-2018. Pohjoismaissa on väkilukuun suhteutettuna yksi suurimmista määristä alan tutkijoita. Kaiken lisäksi avoimiin tietokantoihin ei ole aina mahdollista päästä käsiksi.

Valtameriin liittyy paljon ongelmia tällä hetkellä. Tutkitun tiedon lisääminen on tarvittavaa, jotta voidaan luoda varteenotettavia ratkaisuja. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista, koska sen avulla tieteilijät ja teknologiset innovaatiot voidaan yhdistää maailman asukkaiden tarpeet huomioon ottaen. Valtamerten vuosikymmen tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen tutkimusrakenteeseen, jolla voidaan edistää 2030 Agendan kestävän kehityksen tavoitteita.

Tuleva vuosikymmen

Valtamerten vuosikymmenen (The Ocean Decade) kautta meidän täytyy siirtyä sekä tekojen että tulosten kautta uudenlaisen meritieteen vallankumoukseen. Valtamerten vuosikymmenen tavoite on edistää kehittynyttä tutkimusta, joka on edellä käyvää, monitieteistä, paikalliskulttuurit huomioon ottavaa ja monimuotoisuutta tukevaa.

Viimeisin Global Ocean Science Report toimii lähtökohtana, mutta koronakriisin vaikutukset valtameriin on vielä selvitettävä. Jotta voimme luoda merkittäviä muutoksia valtamerien vuosikymmenellä; sidosryhmien, poliitikkojen, organisaatioiden, yritysten ja kansalaisten on otettava osaa. Kaikkia kehotetaan osallistumaan sosiaalisessa mediassa hashtagilla #OceanDecade. Tuleva vuosikymmen antaa meille mahdollisuuden yhteistyöhön, minkä avulla saamme aikaan sen valtameren tilan, jonka haluamme tulevaisuutta varten.

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta