Verkkokiusaaminen: mitä se on ja miten sen voi estää

UNICEF on yhdessä sosiaalisen median alustojen kanssa aloittanut maailmanlaajuisen kampanjan verkkokiusaamisen torjumiseksi.  Nuorten ja asiantuntijoiden avustuksella UNICEF on koonnut yhteen 10 kysymystä siitä, mitä nuoret haluavat verkkokiusaamisesta ja sen estämisestä tietää.

Verkkokiusaamisella tarkoitetaan kiusaamista verkossa ja internetympäristössä, jolloin digitaalisuus on keskiössä. Kiusaamista voi tapahtua sosiaalisessa mediassa, viestialustoilla, pelialustoilla ja matkapuhelimen kautta.  Kiusaaminen on sellaista toistuvaa käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on aiheuttaa esimerkiksi pelkoa, suuttumusta tai häpeää.

Verkkokiusaamisen esimerkkeinä voidaan pitää seuraavia:

 • Valheiden levittäminen tai kiusallisten valokuvien julkaiseminen sosiaalisessa mediassa
 • Loukkaavien viestien tai uhkausten lähettäminen viestialustojen kautta
 • Toisena henkilönä esiintyminen ja ilkeiden viestien lähettäminen toisen henkilön nimissä

Verkkokiusaaminen on julkista ja pysyvää, sillä se jättää eräänlaisen digitaalisen jalanjäljen – todisteen, joka voi osoittautua hyödylliseksi myös pohdittaessa verkkokiusaamisen estämistä ja ennaltaehkäisyä.

Kymmenen eniten kysyttyä kysymystä verkkokiusaamisesta ovat:

 1. Mistä tiedän, että kiusataanko minua verkossa? Kuinka erottaa vitsailu ja kiusaaminen toisistaan?

On tavanomaista, että ystävät vitsailevat keskenään. Joskus voi olla haastavaa arvioida haluaako henkilö vitsailla kanssasi vai loukata sinua. Erityisesti verkossa tapahtuvan kiusaamisen tunnistaminen voi olla joskus vaikeaa.

Mikäli sinusta tukiusaaminen netissäntuu loukatulta tai koet muiden nauravan sinulle, sen sijaan, että he nauraisivat kanssasi, on vitsailu todennäköisesti mennyt liian pitkälle ja ylittänyt hauskuttelun rajat.

Mikäli loukkaava toiminta jatkuu, vaikka olet pyytänyt henkilöä tai henkilöitä lopettamaan, on todennäköisesti kyse kiusaamisesta. Kun kiusaaminen tapahtuu verkossa, se usein tapahtuu laajan yleisön silmien edessä ja tilanne voi saada laajaa ei haluttua huomiota, sillä myös tuntemattomista voi tulla osallisia tai sivusta seuraajia kiusaamistilanteessa. Missä tahansa kiusaaminen tapahtuukin, sitä ei tarvitse sietää tai hyväksyä.

 1. Millaisia vaikutuksia verkkokiusaamisella on?

Kun kiusaaminen tapakiusaaminen netissähtuu verkossa, voi kiusatusta tuntua, että häntä kohtaan hyökätään kaikkialla, jopa omassa kodissa. Silloin kiusattu usein kokee, että mahdollisuutta pakenemiseen ei ole. Kiusaaminen vaikuttaa henkilöön monin tavoin ja usein vaikutukset ovat pitkäkestoisia.

 • Henkisesti – Kiusattu voi tuntea olonsa järkyttyneeksi, hämmentyneeksi, tyhmäksi ja vihaiseksi
 • Emotionaalisesti – Kiusattu voi tuntea häpeää ja menettää kiinnostuksensa itselle tärkeisiin asioihin
 • Fyysisesti – Kiusattu voi tuntea olonsa väsyneeksi (univaikeudet) tai kokea fyysisiä oireita, kuten vatsakipuja ja päänsärkyä

Kiusaamiskokemus ja tunne siitä, että on esimerkiksi naurunalaisena, voi estää henkilöä hakemasta apua tai käsittelemästä asiaa. Äärimmäisissä tapauksissa verkkokiusaaminen voi johtaa siihen, että henkilö riistää oman henkensä.

 1. Kenelle minun tulisi kertoa, mikäli minua kiusataan verkossa? Miksi asian esille tuominen on tärkeää?

Kun kokee tulleensakolme ihmistä keskustelemassa kiusatuksi, ensimmäinen askel on etsiä apua luotettavalta henkilöltä, kuten vanhemmalta, läheiseltä perheenjäseneltä tai muulta luotettavalta aikuiselta. Koulussa apua voi pyytää opettajalta, terveydenhoitajalta, opinto-ohjaajalta, rehtorilta tai sivistystoimen johtajalta. Mikäli kiusaamista tapahtuu sosiaalisen median alustalla, on syytä estää kiusaaja. Lisäksi on hyvä raportoida kiusaamisesta ja ilmiantaa kiusaaja suoraan sosiaalisen median alustalla. Sosiaalisen median alustat ovat velvollisia takaamaan, että yhteisö on kaikille käyttäjille turvallinen. Voi olla hyödyllistä kerätä todisteita, kuten kuvankaappauksia viesteistä ja kommenteista, jotta voi osoittaa helpommin, mitä on tapahtunut.

Kiusaamisen lopettamiseksi asian esille tuominen ja kiusaamisesta raportoiminen ovat avaintekijöitä. Raportointi myös osoittaa kiusaajille sen, että heidän käyttäytymistään ei tulla hyväksymään tai sietämään.

 1. Minua kiusataan verkossa, mutta pelkään puhua siitä vanhemmilleni. Kuinka voisin lähestyä heitä?

Tärkein ensimmäinen vaihe on kertoa asiasta jollekin sellaiselle luotettavalle aikuiselle, jonka kanssa tunnet olosi tuIhminen tietokoneen äärellärvalliseksi. Vanhemmille kertominen ei välttämättä tunnu helpolta. On kuitenkin asioita, joita keskustelun helpottamiseksi voi tehdä. On hyvä valita keskustelulle rauhallinen ajankohta, jotta vanhemmat voivat kohdentaa täyden huomion keskustelulle. On hyvä kertoa, että kyse on merkittävästä ongelmasta. On hyvä huomioida, että vanhemmat eivät välttämättä tunne sosiaalisen median ja verkon ulottuvuuksia aivan yhtä hyvin kuin itse tuntee, joten on syytä selittää tilanne tarkasti auki, jotta he ymmärtävät mistä oikeastaan on kysymys. On todennäköistä, että heillä ei ole välitöntä ratkaisua tilanteeseen, mutta he varmasti haluavat auttaa, jolloin voitte yhdessä löytää tilanteeseen ratkaisun.

 1. Miten voin auttaa ystäviäni ilmoittamaan verkkokiusaamisesta, kun he eivät itse halua ilmoitusta tehdä?

Kuka tahansa voi joutua verkkokiusaamisen uhriksi. Jos huomaa tuntemansa henkilön kokevan verkkokiusaamista, tulee yrittää tarjota apua ja tukea. On tärkeää kuunnella. Miksi he eivät halua ilmoittaa verkkokiusaamisesta? Millaisia tunteita tilanne heissä herättää? On hyvä kertoa, että verkkokiusaamisesta ei välttämättä tarvitse raportoida virallisesti, mutta olisi silti tärkeää puhua sellaisen henkilön kanssa, joka voi auttaa.

Tulee muistaa, että kiusattu saattaa tuntea itsensä hauraaksi ja haavoittuvaiseksi. Siksi kiusattua ystävää kohtaan tulee olla kiltti ja lempeä. Auta kiusattua ystävääsi miettimään, että mitä hän voisi sanoa ja kenellkaksi ihmistä vierekkäine. Tarjoudu lähtemään mukaan, mikäli kiusattu on sopinut tapaamisen kertoakseen kiusaamisesta. Kaikkein tärkeintä on osoittaa ystävälle, että olet hänen puolellaan ja haluat auttaa.

Mikäli ystäväsi ei kuitenkaan halua ilmoittaa tapahtumasta, auta häntä etsimään luotettava aikuinen, joka voi auttaa häntä selviytymään tilanteesta.

6. Kuinka estää verkkokiusaaminen ilman, että täytyy luopua internetin käytöstä? verkkoyhteys maailmaan: tietokone ja maapallo

Verkkokiusaamista kokiessa voi tuntua hyvältä ratkaisulta poistaa tietyt sovellukset tai olla offline- tilassa jonkin aikaa. Verkosta poistuminen ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu. Kun ei ole tehnyt mitään väärää, ei myöskään tulisi joutua kärsimään itselle epäsuotuisista seurauksista. Tämä voi oikeastaan jopa välittää kiusaajille vääränlaista signaalia ja siten rohkaista heitä jatkamaan ei-hyväksyttävää käytöstä.

 1. Kuinka voin varmistaa, että omia henkilökohtaisia tietojani ei käytetä minua vastaan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi manipuloimiseksi tai nöyryyttämiseksi?

On hyvä miettiä kahdesti ennen kuin lähettää tai jakaa mitään verkossa – julkaisu voi pysyä verkossa ikuisesti ja sitä voidaan hyödyntää vahingoittamiseen pyrkivässä tihminen tietokoneen äärelläoiminnassa. Henkilökohtaisia ​​tietoja, kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai koulun nimeä ei tule antaa tai jakaa.

Oman suosikki sovelluksen tietosuoja- asetuksiin kannattaa tutustua. Joitakin toimintoja, mitä voi tehdä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Voit päättää kuka näkee profiilisi, lähettää sinulle suoria viestejä tai kommentoi julkaisujasi säätämällä tilisi tietosuoja-asetuksia.
 • Voit ilmoittaa loukkaavista kommenteista, viesteistä ja valokuvista tai pyytää niiden poistamista.
 • Henkilön voi poistaa ja hänet voi estää kokonaan siten, että henkilö ei kykene näkemään omaa profiiliasi tai ottamaan yhteyttä. Halutessasi voit myös säätää asetuksia niin, että henkilö ei ole kokonaan estetty, mutta esimerkiksi hänen kommenttiensa näkyvyys on rajoitettu.
 • Voit poistaa seinällesi julkaistuja postauksia tai rajoittaa niiden näkyvyyttä.

Useissa suosituimmissa sosiaalisen median sovelluksissa ei välitetä tietoa henkilölle, joka on estetty, rajoitettu tai ilmiannettu.

 1. Rangaistaanko verkkokiusaamisesta?

Suurin osa kouluista suhtautuu kiusaamiseen vakavasti ja ryhtyy toimiin sitä vastaan. Jos muut oppilaat kiusaavaihminen tietokoneen äärellät sinua verkossa, ilmoita siitä jollekin koulusi edustajalle.

Kiusaamista, erityisesti verkkokiusaamista, käsittelevät lait ovat verrattain uusia, joten ne eivät ole käytössä vielä kaikkialla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että rangaistus ei ole aina tehokkain tapa muuttaa kiusaajien käyttäytymistä. On tärkeää myös keskittyä vahingon ja suhteen korjaamiseen.

 1. Onko verkossa olemassa kiusaamisenvastaisia työkaluja, joita nuoret voivat hyödyntää?

Sosiaalisen median alustat tarjoavat erilaisia ​​työkaluja, joiden avulla voit rajoittaa sitä, kuka voi kommentoida tai tarkastella julkaisujasi, kuka voi muodostaa yhteyden kanssasi ja miten kiusaamistapauksista voi ilmoittaa. Toimintoja ovat esimerkiksi estäminen, mykistäVerkon työkalutminen ja raportointi.

10. Verkossa toimivat yritykset eivät näytä välittävän verkkokiusaamisesta ja häirinnästä. Vaaditaanko heitä ottamaan vastuuta?

Verkossa toimivat yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota verkkokiusaamiseen. Erillisessä artikkelissa tulemme kertomaan siitä, mitä yritykset tekevät verkkokiusaamisen estämiseksi. Jos olet huolissasi turvallisuudestasi tai jostakin, mitä sinulle on tapahtunut verkossa, puhu pikaisesti luotettavan aikuisen kanssa.

Facebook:https://www.facebook.com/safety/bullying/teens

Instagram: https://about.instagram.com/community/parents

Twitter: https://help.twitter.com/en

Voit olla myös yhteydessä esimerkiksi tänne: 

Lasten ja nuorten puhelin: 116 111

Lue lisää kampanjasta täältä:

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying?utm_campaign=safer-internet&utm_source=twitter&utm_medium=organic&fbclid=IwAR05tkhKwReWB1W-JcDm7ELb3R0517zIul1d7kIW6SG0YAVJ9KSSI8oa4KI#2

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta