Vesi sodankäynnin välineenä

6.11.2019 – Veden tärkeys luonnonvarana tarkoittaa, että veden saantiin liittyvä epävarmuus voi helposti lisätä jännitteitä ja kitkaa sekä maiden sisällä että niiden välillä.

Tämän lisäksi, vedestä voidaan tehdä sodankäynnin väline: eri osapuolet voivat tuhota, uudelleenohjata tai hallita veden saatavuutta tavoitteidensa saavuttamiseksi kohdistamalla hyökkäyksiä esimerkiksi vesi-infrastruktuuriin.

Tämä on tapahtunut Jemenissä: vesi-infrastruktuuri, pohjavesikaivoista jätevedenpuhdistamoihin ja pumppausasemista suolanpoistolaitoksiin on vaurioitunut iskuissa, aiheuttaen ympäristö- ja terveysriskejä. Loppujen lopuksi, jemeniläiset joutuvat kärsimään – puhtaan veden merkitys hygieniassa, elintarviketurvallisuudessa ja yksinkertaisesti juomana on valtava.

Jemen on ollut katastrofaalisessa sisällissodassa vuodesta 2015 asti ja vedestä on tullut sodankäynnin väline. Konfliktin eri osapuolet ovat estäneet humanitaarisen avun toimituksia, mukaan lukien ruoka- ja vesiapua. Lisäksi konfliktin osapuolet ovat hyökänneet tärkeisiin vesirakenteisiin: turvallisen juomaveden lähteitä on tuhottu ja vettä on takavarikoitu siviileiltä. Puolella väestöstä ei ole pääsyä puhtaaseen veteen, jota oli maassa niukasti jo ennen konfliktin puhkeamista.

Vuosia kestäneiden ilmapommituskampanjoiden ja maataistelujen seurauksena Jemenin vesi- ja puhtaanapitoinfrastruktuurin tuhoutuminen on aiheuttanut yhden pahimmista terveysepidemioista, joita maa on koskaan kokenut: kolera levisi nopeasti, kun puhtaasta vedestä oli puute. Vaikka koleraa esiintyi Jemenissä jo ennen konfliktia, tapausten määrä lisääntyi dramaattisesti – yli 1,3 miljoonaa epäiltyä koleratapausta ja yli 2600 kuolemantapausta epidemian puhkeamisen jälkeen huhtikuussa 2017.

Lisäksi vedenpuute vaikuttaa myös muihin osa-aloihin: veden niukkuus on edelleen yksi Jemenin maatalouden päähaasteista. Vedenpuute maataloudessa on rajoittavin tekijä elintarviketurvallisuudelle – yli 20 miljoonalla on puutteellinen elintarviketurva, joista lähes 10 miljoonaa kärsii nälänhädästä.

Lue UNEP:n pääjohtajan viesti Kansainvälisenä päivänä ympäristön hyväksikäytön estämiseksi sodissa ja aseellisissa konflikteissa täältä (englanniksi).

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta