A-Ö Verkkosivun hakemisto

Vihreämpiä kaupunkeja maailmanlaajuisesti

Monet kaupungit ympäri maailmaa ovat ottaneet osaa kaupunkien viherryttämiseen ja kehittäneet luonnon kanssa paremmin yhteensopivia toimintamalleja. Kaupungeilla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja hyvinvoinnin varmistamisessa. Hyvällä ja tietoisella kaupunkisuunnittelulla niihin voidaan vaikuttaa. Kaupungeissa luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa voi muuttaa merkittävästi.

YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi Kööpenhaminassa pidetyssä C40-huippukokouksessa vuonna 2019, että kaupungit ovat keskiössä ilmastotaistelussa. Siten, kaupungit vaikuttavat suurelta osin siihen, että voitetaanko vai hävitäänkö ilmastotaistelu.

Esimerkkejä Pohjoismaista

Ruotsissa Tukholma on yhdistänyt GAF järjestelmän toimintaan. Sillä arvioidaan kehitystä biologisen monimuotoisuuden, sopeutumisen ja sosiaalisten tekijöiden perusteella. Ennusteiden mukaan Tukholmassa on oletettavissa lisääntyvää sademäärää, korkeampia lämpötiloja, voimakkaampia lämpöaaltoja ja kuivempia kesiä.

Vihreät kaupungit ovat yhteydessä parempaan terveyteen. Vuonna 2018 Islannin Reykjavikin kaupungissa oli enemmän vehreyttä kuin missään muussa kaupungissa maailmassa: 410 neliömetriä henkilöä kohti. Maailman terveysjärjestön mukaan vihreillä kaupunkialueilla on monia positiivisia vaikutuksia. Ne muun muassa lisäävät mielen hyvinvointia, vähentävät stressiä,kannustavat liikuntaan,  lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta, parantavat henkistä hyvinvointia ja auttavat suojautumaan saasteilta.

Kuva:flickr

Uusi kaupunkisuunnitelma

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN-Habitat:in vuoden 2020 raportin mukaan kestävää urbaania suunnittelua tulee toteuttaa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Uusi kaupunkisuunnitelma on kehys kaupunkien rakentamiselle. Kaupungit nähdään sosiaalisen hyvinvoinnin keskuksina, jotka samalla suojelevat ympäristöä. Suunnitelma tarjoaa keskeiset strtategiset suuntaviivat kestävvälle kaupunkisuunnittelulle. 56% maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkien osuus energiankulutuksesta on 60-80% ja hiilipäästöistä 75%.

Ennusteiden mukaan kaupunkeissa tulee olemaan 2,5 miljardia enemmän ihmisiä vuoteen 2050 mennessä. Siten on tärkeää, että hallitukset tunnustavat kaupunkien keskeisen merkityksen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta