WHO:n raportti: Taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin

12.11.2019 – Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluetoimiston uudessa raportissa on löydetty näyttöä taiteen merkityksestä useiden sairauksien hoitamisessa, hallitsemisessa ja ehkäisemisessä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yli 900 tutkimusjulkaisua kattava raportti on laajin tähän mennessä tehty kartoitus taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.

What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review –raportin mukaan on näyttöä siitä, että taidetoimintaan osallistuminen voi auttaa vahvistamaan terveyttä ja hyvinvointia. Taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

– Elämme maailmassa, jossa hyvinvointihaasteet ovat yhä monimutkaisempia. Taide tarjoaa keinoja, joita käytetään yhä enemmän näiden haasteiden ratkaisuun WHO Euroopan jäsenmaissa, erityisesti Pohjoismaissa ja Britanniassa, sanoo raportin kirjoittaja apulaisprofessori Daisy Fancourt, Institute of Epidemiology and Health Care, University College London.

Raportin mukaan taiteella on monenlaisia terveys- ja hyvinvointihyötyjä. Taiteisiin osallistumisen on havaittu muun muassa vähentävän riskiä dementian sekä masennuksen kehittymiseen. Tanssin on todettu parantavan Parkinsonin tautia sairastavien motoriikkaa kuten tasapainoa ja kävelyn sujuvuutta. Ryhmämuotoiseen taidetoimintaan osallistuminen voi lapsilla ja nuorilla lisätä koettua hyvinvointia, resilienssiä ja yhteisöllisyyttä. Draamatoiminnan on kouluissa havaittu vähentävän kiusaamista sekä keskinäistä kilpailua.

Kulttuurilähete voi tuoda myös kustannussäästöjä

Raportin mukaan Iso-Britanniassa 20–30 prosenttia lääkärikäynneistä johtuu muista kuin lääketieteellisistä syistä, kuten yksinäisyydestä tai syrjäytymisestä. Iso-Britanniassa on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan käytössä toimintamalli, jossa esimerkiksi yksinäisyydestä, lievistä mielenterveysongelmista tai kroonisista kivuista kärsiviä asiakkaita ohjataan yleislääkärin kirjoittamalla kulttuurilähetteellä taide- ja kulttuuritoimintaan. Kulttuurilähetemalli on otettu käyttöön myös muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa. Mallin on havaittu vähentävän tarpeettomia lääkärikäyntejä ja siten voivan tuottaa myös kustannussäästöjä.

Siljen tarina taiteen positiivisista vaikutuksista. 

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi.

– Meillä Suomessa osallistuminen taiteiseen ja kulttuuriin nähdään tärkeänä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hoitoa, kuvailee johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Olemme kansainvälisesti katsottunakin edelläkävijöitä poikkisektorisessa yhteistyössä. On tärkeää lisätä kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikkien ihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutumiseksi, jatkaa ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

WHO:n raportin julkistamistilaisuus järjestettiin Helsingissä Musiikkitalon Terassilämpiössä (Mannerheimintie 13A) maanantaina 11. marraskuuta klo 9.00–12.00. Kutsuvierastilaisuuden avasi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Tilaisuus striimattiin suorana, katso se täältä.

Julkaisutilaisuuden järjestäminen Suomessa mahdollistui, koska Suomessa on tehty viime vuosina laajaa yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Taikusydän-yhteyspiste toimii Turun ammattikorkeakoulussa yhtenä keskeisenä alan valtakunnallisen yhteistyön koordinoijana ja kehittäjäkumppanina.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä:

  • WHO Regional Office for Europe
  • Taikusydän – Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Taiteen edistämiskeskus
  • ArtsEqual-hanke
  • Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus
  • KULTA ry.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö ja
  • Wellcome Trust.

Raportti on luettavissa WHO:n verkkosivuilla (englanniksi).

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta