YK:n apulaisjohtajan mukaan on kriittistä toteuttaa Agenda 2030 nyt

Yhdistyneiden kansakuntien apulaisjohtaja Amina Mohammed kommentoi keskiviikkona yhdessä Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautalan kanssa, että maailman on tärkeä nyt ottaa käyttöön ne tavat, joilla YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda 2030) voidaan toteuttaa.

Yhteistyö on avainasemassa pandemian ja kestävän kehityksen suhteen. YK:n apulaisjohtaja korosti Yhdistyineiden kansakuntien ja Euroopan unionin strategisen yhteistyön tärkeyttä ongelmien ratkaisussa.

“Tällä hetkellä meillä on kriittinen ajankohta, jolloin on toimittava Agenda 2030:n toteutumiseksi. YK mielellään vahvistaa tätä yhteistyötä EU:n kanssa, jotta kestävän kehityksen kiireelliset tavoitteet saadaan toteutumaan pian“, apulaisjohtaja kommentoi.

SDGs
YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Tekojen vuosikymmen

Heidi Hautalan kanssa käyty keskustelu keskittyi tekojen vuosikymmeneen, joka on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 2030 Agenda ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteisiin kuuluu myös köyhyyden kitkeminen ja kestävän kehityksen saavuttaminen maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

Aikaa on enää alle 10 vuotta, mutta monista tavoitteista ollaan jäljessä. Tehtävää riittää mm.  ilmastoon, ympäristöön, epätasa-arvoon, ja ihmisoikeuksiin liittyen.

“Edistystä on saavutettukin joillakin osa-alueilla, kuten äitien ja lasten terveyden parantamisessa, sähkönsaatavuuden lisäämisessä, sekä naisten poliittisen tasa-arvoisen edustuksen kasvattamisessa. Jotkut jäljellä olevat epäkohdat puolestaan näkyvät muualla, kuten ruokaturvan heikkenemisessä, ympäristöntilan huonontumisessa sekä jatkuvassa epätasa-arvossa”, Hautala kommentoi.

Koronakriisi aiheuttaa lisävaikeuksia saavuttaa Agenda 2030.

”Pandemia on jo nyt vastuussa 2,5 miljoonan ihmisen kuolemasta. Se on myös aiheuttanut ennennäkemättömän yhteiskuntataloudellisen kriisin, joka uhkaa kehitystämme”, YK:n kestävän kehityksen puheenjohtajana myös toimiva Mohammed huomautti ja lisäsi:

”Kriisi on tuonut esille ja pahentanut jo aiempaa epätasa-arvoa Euroopassa sekä muualla maailmassa, mutta toki se on myös korostanut kestävän kehityksen tavoitteiden tärkeyttä.”

Rohkeita poliittisia valintoja

Koronakriisi on myös mahdollisuus investoida kestävään kehitykseen, kuten ihmisten ja ympäristön suojeluun ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja päästöjä vastaan.

“Uskomme, että näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä rohkeita poliittisia päätöksiä, jotka asettavat kestävän kehityksen, sukupuolten tasa-arvon ja Pariisin sopimuksen tavoitteet etusijalle ongelmien ratkaisemiseksi”, Mohammed sanoi.

YK:n apulaisjohtaja myös toivotti EU:n viimeaikaisen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (EU Green Deal) tervetulleeksi. EU Green Dealin päämääränä on saavuttaa Euroopan hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

“Euroopan unioni on päättänyt kunnianhimoisista ympäristötavoitteista juuri ennen YK:n merkittävää ympäristökonferenssia. EU:lla on myös kunnianhimoinen suunnitelma luonnon monimuotoisuuden suhteen… olemme innoissamme tulevasta yhteistyöstä”, Mohammed lisäsi.

Vuoden 2021 kohokohdista YK:n kahdeskymmeneskuudes ympäristökonferenssi, ruokahuippukokous ja sukupuoltentasa-arvon foorumi tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia EU:lle ja YK:lle.

”Meillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa paremmaksi seuraavia sukupolvia varten, mutta meidän täytyy myös käyttää tämä mahdollisuus. Tehkäämme siis yhteistyötä, toimikaamme, ja rakentakaamme kaikille parempi maailma”, hän lopuksi mainitsi.

 

Katso myös (englanniksi):

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta