YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut suosituksia Suomelle

Tulokset sisältävät komitean tärkeimmät huolenaiheet ja suositukset lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta sekä myönteisiä näkökohtia.

Komitean suosituksissa korostuu suuri huoli haavoittuvaisimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisesta. Tällaisia lapsia ovat komitean mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, vammaiset lapset sekä turvapaikanhakija- ja pakolaislapset.

Komitea olisi toivonut Suomelta myös tarkempia toimia syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisemiseksi.

Se pyysi myös sopimusvaltiota ryhtymään tarvittaviin toimiin kaiken lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, takaamaan kaikkien tällaisten tapausten tehokkaan tutkinnan ja varmistamaan, että lapsilla on pääsy luottamuksellisiin ja lapsiystävällisiin valitusmekanismeihin.

Valiokunta oli myös vakavasti huolestunut turvapaikanhakijoiden ja siirtolaislasten säilöönotosta, ilman huoltajaa olevien lasten ja perheiden yhdistämisen nykyisistä käytännöistä, mukaan lukien perheiden yhdistämisen oikeudelliset ja tuloesteet, sekä turvapaikkahakemusten käsittelyajoista.

Se kehotti Suomea lopettamaan turvapaikanhakijoiden ja siirtolaislasten säilöönoton, myöntämään turvapaikan kaikille ilman huoltajaa oleville lapsille sekä poistamaan oikeudelliset ja tuloesteet perheiden yhdistämiseltä. Se pyysi myös sopimusvaltiota lyhentämään turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja ja varmistamaan, että ilman huoltajaa oleville lapsille osoitetaan viipymättä pätevä huoltaja ja että he saavat säännöllistä tukea, joka on räätälöity heidän erityistarpeisiinsa.

Kuva: Unsplash/Ben Wicks

Komitea kehottaa Suomea myös varmistamaan, että ilmastopolitiikassa ja -toimissa otetaan huomioon lasten ja nuorten omissa näkemyksissään esiin tuoma kiireellisyys toimia. Lisäksi Suomea kehotetaan arvioimaan ilmastotoimien mahdolliset vaikutukset lasten, etenkin saamelaislasten, oikeuksien toteutumiseen.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on ollut voimassa Suomessa vuodesta 1991. Sen toteutumista seuraa YK:n lapsen oikeuksien komitea, joka antaa valtion maaraporttien perusteella maalle suosituksia ja huomautuksia, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat paremmin.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta