YK:n pääsihteeri: ”Ilmastotekoja ihmisten ja planeetan vuoksi: On aika toimia”

Elämme ihmiskunnan kannalta kriittistä ajankohtaa, jolloin on aika tehdä rohkeita päätöksiä ilmaston suhteen.  

Tiede on yksimielistä ja kiistämätöntä: Jos haluamme pysäyttää ilmastonmuutoksen ja estää pysyvän katastrofin syntymisen, meidän täytyy rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen.    

Jotta saavutamme tämän, meidän täytyy tulla hiilineutraaliksi puolivuosisataan mennessä. Maat, jotka edustavat kahta kolmasosaa maailmantaloudesta, ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Tämä on kannustavaa, mutta tarvitsemme kuitenkin jokaisen maan, kaupungin, yrityksen ja rahalaitoksen mukaan toimiin. Meidän kaikkien täytyy tehdä suunnitelmia, jotta saavutamme hiilineutraaliuden.  

Kaikista tärkeintä olisi, että hallitukset pikaisesti toimivat näiden pitkäaikaistavoitteiden saavuttamiseksi. Koronakriisistä toipumiseen ollaan käyttämässä biljoonia dollareita. Tämä talouksien elpyminen koronasta on myös meidän mahdollisuutemme samalla ohjata uudenlaiseen tulevaisuuteen.  

Maailmalla on jo hyvä toimintasuunnitelma: Pariisin ilmastosopimus. Tässä sopimuksessa jokainen maa sitoutui säätämään omat kansalliset suunnitelmansa, joita vahvistetaan joka viides vuosi. Viisi vuotta myöhemmin meillä on nyt todisteita siitä, että jos emme toimi, tuhoamme planeettamme. YK yhdistää kaikki maat jälleen Glasgow’ssa marraskuun COP26 konferenssissa.   

Uusien kansallisten suunnitelmien täytyy pyrkiä vähentämään päästöjä ainakin 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästöjä verrataan vuoden 2010 päästöihin. Monet ovat jo nyt ottaneet käyttöön keinoja, joilla ilmastonmuutokseen voidaan sopeutua, sekä tapoja, joilla uusiutuvan energian käyttöä voidaan lisätä.   

Kuitenkin tämänhetkiset suunnitelmat tulevat saavuttamaan vain yhden prosentin vähennyksen päästöissä. Tämä on varsinainen varoitusmerkki sekä ihmisille, että planeetalle. 

Seuraavien kuukausien aikana valtioiden on alettava vakavasti toimimaan tavoitteiden puolesta. Erityisesti suurten päästöntuottajien on alettava toimimaan, koska he ovat suurimmalta osalta vastuussa koko kriisistä. 

Hiilen käytön vaiheittainen lopettaminen sähköntuotannon alalta on kaikista tärkein askel, jotta pääsemme 1,5 asteen tavoitteeseen. Pikainen likaisimman ja saastuttavimman fossiilisen polttoaineen poisto antaa maailmallemme uuden mahdollisuuden. 

Kansainvälinen hiilenkäyttö sähköä varten on pudottava 80 prosenttia vuoden 2010 päästötasojen alapuolelle vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittyneiden talouksien on sitouduttava vähitellen poistamaan hiilenkäyttö 2030 vuoteen mennessä. Muiden maiden on tehtävä tämä vuoteen 2040 mennessä. Ei ole olemassa hyvää syytä sille, miksi uusia hiilivoimaloita rakennettaisiin enää minnekään. Yksi kolmasosa kansainvälisestä hiililaivastosta on kalliimpaa pitää yllä, kuin rakentaa uusia uusiutuvan energian yksiköitä ja varastotilaa. COP26-konferenssin on viestittävä hiilenkäytölle loppu.  

Kun maailma siirtyy kohti puhdasta ilmaa ja uudistuvaa energiaa, on tärkeää, että varmistamme oikeudenmukaisen siirtymävaiheen. Alojen työntekijöitä täytyy tukea, kun he siirtyvät uusille aloille tai työpaikkoihin. Meidän täytyy myös tukea naisia ja tyttöjä ympäri maailmaa, jotta heistä tulee tasavertaisia osallistujia politiikassa ja päätöksenteossa. 

Maat, jotka ovat vähiten aiheuttaneet ilmastonmuutosta, kärsivät siitä eniten. Monet pienet saarivaltiot tulevat häviämään, jos emme toimi. Kehittyneiden maiden on otettava vastuuta. Heidän täytyy mobilisoida 100 miljardia vuosittain tekemällä seuraavat asiat: 

tuplaamalla nykyiset ilmastorahoitustasot; 

uhraamalla puolet ilmastofinanssirahoista sopeutumista varten;  

pysäyttämällä kansainvälinen hiilen rahoittaminen; sekä 

siirtämällä tukirahat fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan.    

G7 konferenssi kesäkuussa tarjoaa uuden mahdollisuuden maailman rikkaimmille maille. Tämän avulla nuo maat voivat tarjota tarvittavan rahallisen sitoutumisen, jotta COP26 onnistuu.   

Vaikka hallitukset ovat johtoasemassa, kaikilla päätöksentekijöillä on tärkeä rooli tässä prosessissa.  

Pyydän, että COP26 mennessä kaikki monenväliset ja kansalliset pankit varmistavat, että koronakriisistä toipumisen rahoittaminen ja kehittyvien maiden joustavuuteen siirtyminen voidaan toteuttaa. Tässä prosessissa on otettava huomioon lamauttavat velkataakat sekä kansallisia budjetteja painostavat tekijät.   

Monet paikalliset hallinnot ja yksityiset yritykset ovat sitoutuneet hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. He ovat myös tehneet tärkeitä muutoksia yrityssuunnitelmiinsa. Kannustan kaikkia kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja toimiin. 

Kannustan myös kaikkia nuoria kansainvälisesti puhumaan ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Meidän täytyy lopettaa ihmiskunnan sota luontoa vastaan, sekä ottaa käyttöön tavat, joilla kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään. 

Aika on loppumassa, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Ei ole kuitenkaan aika nostaa valkoista lippua. Yhdistyneet kansakunnat liputtaa sinisellä lipulla, joka viestittää solidaarisuuden ja toivon puolesta. Tänä Äiti Maan päivänä sekä seuraavien ratkaisevien kuukausien aikana, kehotan kaikkia maita ja ihmisiä tulemaan yhteen yhteisen asian puolesta. 

Guterres kehottaa hiilenkäytön lopettamiseen

YK:n pääsihteeri Antónío Guterres pyytää hiilenkäytön lopettamista sähköntuotannossa. Hänen viimeisin viestinsä julkaistiin useissa sanomalehdissä ympäri maailmaa. Guterres toivoo Glasgowin konferenssin (COP26) käynnistävän toimet.

“COP26:n täytyy merkitä loppua hiilelle” Guterres kirjoittaa artikkelissaan Äiti Maan päivänä 22. huhtikuuta.

Lisää ilmastosopimuksesta voi lukea täältä.

Äiti Maan päivästä voi lukea täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta