Yli 130 maata tarjoaa uutta toivoa lapsille paremmasta tulevasta

YK:n pääsihteeri toi yhteen valtioiden ja hallitusten päämiehet sekä nuoret, kansalaisjärjestöt ja yksityisen sektorin keskustelemaan koulutuksen muutostavoitteista osana huippukokoustaan 16.-19. syyskuuta ja YK:n 77. Yleisistunnon aikana.  

Puheessaan YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi, että ”koulutusjärjestelmä on syvässä kriisissä. Nämä ongelmat ovat kuitenkin alkaneet jo kauan ennen kuin COVID-19-pandemia on vaikuttanut maailmaamme. Kriisit eivät kuitenkaan lopu jatkamalla totuttua toimintaa nopeammin tai paremmin – toimintaamme on muutettava”. 

Perhe kotonaan maassaan uudelleen sijoituksen jälkeen Kabulissa, Afghanistan.
Perhe kotonaan kotimaassa uudelleen sijoituksen jälkeen. Kabul, Afghanistan. KUVA: UNICEF/Veronica Houser

Kansainvälinen koulutuskriisi

Tiesitkö, että koulutus on julistettu ihmisoikeudeksi?

Yli 90% maailman lapsista on joutunut keskeyttämään koulunsa pandemian vuoksi. Kuitenkin myös muunlaiset kriisit – kuten konfliktit, supistuva talous, energiakriisi ja elintarviketurvan puute – ovat syventäneet entisestään maailman koulutuskriisiä. Tämä taas aiheuttaa vakavia kielteisiä seurauksia monilla muilla alueilla. Koulutuskriisi on myös uhannut kestävän kehityksen tavoitteiden – erityisesti SDG 4, joka on kaikille tasa-arvoisesti, elinikäisesti laadukasta koulutusta koskeva tavoite. Tämän vuoksi Transforming Education Summit -konferenssin tavoitteena oli saada takaisin hukattua aikaa ja uudistaa kollektiivista sitoutumista koulutukseen tukien elinikäistä oppimista erinomaisena yleishyödykkeenä.  

Kolmipäiväisen konferenssin päättyessä maanantaina, oltiin ennennäkemättömästi saavutettu kansallisia sitoumuksia ja seurantaprosesseja, jotka ovat aloittamassa toimintaa. Tiedotuksen mukaan konferenssiin osallistujista yli 130 maata sitoutuivat aloittamaan koulutusjärjestelmänsä uudelleen sekä nopeuttamaan toimia oppimiskriisien lopettamiseksi tarkoituksenaan antaa uutta toivoa lapsille paremmasta tulevaisuudesta. Tämä sitoumus syntyi sen jälkeen, kun 115 kansallista konsulttia kokosi yhteen johtajia, opiskelijoita, opettajia, kansalaisyhteiskunnan sekä muut kumppanit.  

Konferenssi sisälsi ohjelmassaan puheita, paneeleita sekä työpajoja, joiden tarkoituksena oli tuoda yhteen osallistujat. Tarkoitus oli luoda paikka, jossa osallistujat pääsevät jakamaan tietoa, näkemyksiä ja ideoita siitä, miten tavoitteista muokataan toteutettavia ja osallisista vastuuvelvollisia. 

Keskeiset tavoitteet tulevalle

Keskeiset tavoitteet konferenssista oli asetettu YK:n pääsihteerin näkemys koulutuksen muuttamisesta ja tämän lisäksi globaali nuorisojulistus.

Pääsihteerin visio TES-konferenssin jälkeen sisältää toimia neljällä rintamalla:

  • Varmistetaan oppimisympäristö, joka tukee kaikkien opiskelevien kehitystä 
  • Annetaan opettajille mahdollisuus kehittää itseään ja kehittyä muutoksen tekijöiksi
  • Digitaalisen vallankumouksen valjastaminen julkisen koulutuksen hyödyksi, tarjoamalla laajakaistayhteyksien yleinen saatavuus
  • Investoimalla oikeudenmukaisemmin ja tehokkaammin koulutukseen. 

 

Lue lisää TES-konferenssin viidestä johtajavasta teemasta täältä.

Täältä pääset tarkastelemaan vastuullisuudesta käytyä keskustelua ja toteutusta.

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta