A-Ö Webbindex

FN frågor och svar

Kan enskilda individer bli medlemmar i FN?

Nej, endast självständiga länder som har internationellt erkännande kan bli medlemmar i FN. Enskilda individer kan emellertid stödja FN:s arbete genom frivilligorganisationer (NGOs). NGOs är ideella organisationer. Många NGOs har konsultativ status hos FN och deltar i olika FN-konferenser som observatörer. Dessutom samarbetar flera NGOs med FN-sekretariatets informationsavdelning och bidrar med värdefulla kontakter till människor över hela världen. I Sverige arbetar t.ex. det Svenska FN-förbundet aktivt med frågor som berör FN.

Läs mer här. 

Var kan jag få mer information om ett medlemslands ställning i en aktuell fråga?

FN-sekretariatets informationsavdelning (DPI) lämnar inte ut information om enskilda länders politiska, sociala eller ekonomiska system. Inte heller om åsikter i utvalda ämnen. FN-anställda och forskare lämnar inte heller ut information om det land de arbetar i.

Forskare eller deltagare i t.ex. Model UN är hänvisade att erhålla information från den permanenta delegationen till FN för det berörda landet.

Vad är FN-dagen?

Enkelt uttryckt är det FN:s födelsedag. Den 24 oktober 1945 skapades FN efter att majoriteten av de ursprungliga medlemmarna formellt antog sitt medlemskap genom att underteckna FN-stadgan. Därför firas den 24 oktober över hela världen som FN:s egen dag.
Här kan du läsa mer på engelska.

Vart kan jag vända mig för mer information om FN?

FN är en av världens främsta informationsförmedlare. Organisationen ger ut viktiga forskningspublikationer, statistiska rapporter, ekonomiska översikter och rapporter om sociala och politiska frågor. Intresseområden från statistik till vapenkontroll, från ekonomi till miljö, från vetenskap till internationella relationer, täcks av FN, dess huvudorgan och program. FN ger även ut filmer och radioprogram.

En startpunkt är FN:s egen hemsida. Hemsidan är uppdelad på fem teman: fred och säkerhet, ekonomisk och social utveckling, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt humanitära frågor. Härifrån navigerar du snabbt till detaljerad information om ett antal ämnen, däribland de olika FN-organen, nyheter, dokument och audio-visuella tjänster. Dessutom finns det en översikt av aktuella länkar om FN till webbsidor över hela världen som erbjuder kontakt med FN-kontor och organ på olika ställen, bl.a. i Genéve, Paris, Wien och Tokyo.

Besök FN:s hemsida på www.un.org.

Har FN någon egen sång?

FN har ingen officiell nationalsång eller hymn. Generalförsamlingen är enig om att FN behöver en officiell sång och förbehåller sig rätten att välja en. Hittills har inga beslut tagits.

Den spanske komponisten Pablo Casals satte 1970 musik till en sång som skrevs till FN:s ära av den engelske poeten W.H. Auden. Verket framfördes på FN-dagen 1971 i FN:s huvudkontor.

Vad symboliserar FN-flaggan?

FN flaggan är blå med ett vitt emblem i mitten. Emblemet visar en världskarta med olivkvistar runt om. Detta symboliserar fred. När man tillverkar en FN-flagga skall emblemet vara en åttondedel av flaggan och placerad i mitten.

Om FN

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna