A-Ö Webbindex

Fred och säkerhet

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var syftet då FN-stadgan skrevs år 1945 och fredsfrågorna är fortfarande några av FN:s allra viktigaste arbetsområden. FN arbetar för att upprätthålla den internationella freden och säkerheten genom att förhindra konflikter, hjälpa parter involverade i konflikter att sluta fred, genomföra fredsbevarande operationer och skapa förutsättningar som möjliggör bevarandet av freden.

FN:s säkerhetsråd har det primära ansvaret för internationell fred och säkerhet, medan generalförsamlingen och generalsekreteraren innehar viktiga, kompletterande roller tillsammans med andra FN-kontor och FN-organ. FN upprätthåller den internationella freden och säkerheten bland annat genom: förebyggande diplomati och medling; fredsbevarande; fredsbyggande; bekämpning av terrorism och nedrustning.
FN har således genom åren bidragit till att lösa av tvister mellan nationer, minska spänningar, förebygga konflikter och strider. Organisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd. FN har även spelat en viktig roll vid lösningen av några av de mest långdragna konflikterna under senare år.

FN har även sett stora utmaningar och låsta situationer i säkerhetsrådet, som i fallet med Syrien.

Till höger ser du skulpturen ”Non-violence” av den svenske skulptören Karl Fredrik Reutersvard. Skulpturen står utanför FN:s högkvarter i New York.

Läs mer:

Om FN

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna