A-Ö Webbindex

Praktik inom FN

UNRIC söker regelbundet nordiska praktikanter. För tillfället är alla platser fyllda, men du kan skicka en spontanansökan (CV och personligt brev på engelska) till [email protected].

FN-familjen och dess tillhörande organisationer erbjuder en rad praktikmöjligheter. Praktikprogrammen vänder sig vanligtvis till universitetsstuderande som håller på att slutföra sin kandidat- eller masterexamen i ett ämne som är relevant för organisationen. Praktikprogrammen syftar till att främja unga studenters förståelse för de stora frågor som världen står inför och att ge honom/henne insikt i FN:s arbete.

Praktikprogrammen ger inte bara organisationen möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden utan ger även studenten tillfälle att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.
Praktikprogrammens längd kan variera. De flesta praktikprogram varar mellan två till sex månader.

Eftersom de flesta FN-organ inte har möjlighet att betala praktikanter måste alla kostnader i samband med praktiken bekostas av studenterna själva eller av deras institutioner genom stipendier eller regeringar.

Några organisationer inom FN-systemet har information om sina praktikprogram online. I de fall det inte finns någon sådan direktinformation kan man sända en förfrågan till organisationens allmänna e-mail för att ta reda på vem man skall kontakta.